Ottův slovník naučný/Aaronův náprsník

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aaronův náprsník
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 10. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Árónův náprsník
Č. 4. Aaronův náprsník.

Aaronův náprsník č. náhrudník (hebr. chóšénham-mišfát, náprsník práva, rozhodování, řec. λογεὶον, od čehož je slov. слово) byla dutá čásť úboru velekněze židovského (v. vyobrazení.č.4.) ze zlaté tkaniny posetá 12 drahokamy, na nichž byla napsána jména 12 pokolení israelských; v dutině její chovány posvátné losy Hebreů úrím a tummím, zjevení a pravda, povahy neznámé. Jedni mají za to, že byly to dva věštecké obrázky zosobňující zjevení a pravdu, jiní, že byly to (diamantové) kostky hladké (tummím) a s body (úrím), nebo dva kameny různých barev, jimiž rozhodováno a jichž velekněz v těžkých otázkách se dotazoval. Zlatými sponami byl A. n. připevněn k efodu, tak že s ním tvořil jeden celek. Jakmile velekněz oblékl roucho toto, ihned nabyl osvícení a nadpřirozené moci rozhodovati v záhadných věcech. Po zboření chrámu, když velekněžství zaniklo, počali židé pověrečně přikládati zvláštní sílu A-ovu n-u a víra v moc drahokamů těch byla v středov. tak veliká, že název ten přešel i do chemie a že Karel Vel. dal vložiti do své koruny imitaci A-ova n-u.