Ottův slovník naučný/Aarhus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aarhus
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 8. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Aarhus
Č. 3. Chrám v Aarhuse.

Aarhus [órhus], nejdůležitější město jutské na Kattegatu a na dráze fredericia-langaaské, sídlo biskupství (založ. 948) a stiftu, má starý gotický hlavní chrám (viz vyobr. č. 3), architektonicky zajímavý tím, že spojuje sloh původní skandinavský se slohem ranní gotiky a že jeho tři lodi jen příčnou zdí do pravých úhlů jsou zavřeny. Znamenitý přístav, rozsáhlý obchod a průmysl (továrny a dílny na lněné a bavlněné zboží, tabák, raffinerie a j.) a 24.831 obyv. (1880); vyváží se odtud hlavně obilí, dobytek a slad. — Stift a-ský, jejž protínají dráhy výše jmenovaná a východojutská, zahrnuje v sobě okresy (amty) a-ský a randerský a má na 6333 km² 250.000 obyv. Amt a-ský zaujímá 2477 km² se 140.888 obyv. a vých. jeho čásť patří k nejúrodnějším krajinám dánským.