Ottův slovník naučný/Želízko Jan Vratislav

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Želízko
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 796–797. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Želízko Jan Vratislav, geolog a spis. čes. (* 22. ún. 1874 ve Volyni). Navštěvoval na filos. fakultě ve Vídni přednášky z oboru geologie a palaeontologie a při tom byl zaměstnán v říš. geolog. ústavu za vedení dra. Jahna určováním kambrického, silurského a křídového materiálu z Čech, potom pracoval v dvor. museu a v palaeontologickém ústavu universitním, kde mimo jiné určoval silurské zvířeny z ostrova Götalandu, jurské z Ruska, třetihorní a diluviální z Řecka a Moravy. Každé léto podnikl za podpory říš. geolog. ústavu několik cest za účelem prozkoumání a vykořistění některých málo prozkoumaných anebo vůbec nových nalezišť v českém kambriu, siluru a křídě. R. 1901 stal se definitivním úředníkem říš. geolog. ústavu. Hlavním oborem jeho výzkumu je středočeský silurský útvar a jeho fauna, jakož i diluvium. Z prací jeho uvádíme: Beitrag zum Studium des Weissenberger Plänners bei Neu-Straschitz (»Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt«, 1897); Beiträge zur Kenntnis des Mittelcambrium von Jinec in Böhmen (t., 1897); Über die Fauna der Bande f1 im mittelböhmischen Silur (t., 1898); Die Kreideformation der Umgebung von Pardubic u. Přelouč (t., 1899); Ueber einen neuen Fossilienfundort im mittelböhm. Untersilur (t., 1900); Bericht über den Fund des Rhinoceros-Skelettes aus dem diluvialen Lehm in Blato bei Chrudim (t., 1900); Einige neue Beiträge zur Kenntnis der Fauna des mittelböhm. Untersilurs (t., 1901); Weitere neue Beiträge zur Kenntnis der Fauna des mittelböhm. Silurs (t., 1902); Über das neue Vorkommen einer untersilurischen Fauna bei Lhotka (t., 1903); Notiz über die Korallen des mittelböhm. Obersilur aus dem Fundorte »V Kozle« (t., 1904); Zur Geologie der Umgebung von Straschitz (t., 1905); Über das erste Vorkommen von Conularia in den Krušná Hora-Schichten (D-d) in Böhmen (t., 1906); Untersilurische Fauna von Šárka bei Prag (t., 1907); O křídovém útvaru okolí Pardubic a Přelouče (»Věstník Král. české spol. nauk«, 1899); Příspěvky z křídového útvaru okolí Železnice u Jičína (t., 1902); Nové příspěvky k poznání fauny pásma D-d středočeského siluru (t., 1905); Spodní silur v okolí Radotína a Velké Chuchle (t., 1906); Třetihorní uloženiny u Volyně v již. Čechách (t., 1906); Příspěvek k poznání problematické zkameněliny »Bythotrephis« (»Věstník Čes. akad.«, 1903); Problematické zkameněliny pásma D-d spodního siluru ze středních Čech (»Rozpravy Čes. akad.«, 1905, též něm. v »Bulletinu« Čes. akad.); Geolog.-palaeontologické poměry nejbližšího okolí Rožmitálu (t., 1906, též něm. v »Bulletinu« Č. ak.); Diluvialní nánosy údolí Volyňky (»Věst. českoslov. musejí«, Čáslav, 1898); Jan Kušta a jeho výzkumy na stanici diluvialního člověka v Lubně (t., 1900); O fluoritu od Mutenic v již. Čechách (»Čas. pro prům. chem.«, Praha, 1901); O fluoritu od Harrachova v Krkonoších a z některých jiných nalezišť (t., 1902); Das Feldspath-Vorkommen in Südböhmen (»Zeitschr. f. Berg. u. Hüttenwesen«, Víd., 1900); Diluvialní člověk u Krapiny v Chorvatsku (»Čas. vlasten. muz. spolku v Olomouci«, 1902); Mamut od Berezovky  Sibiři (t., 1904); O nástěnných rytinách a kresbách jeskynních palaeolithického člověka, se zřetelem k nejnovějším výzkumům (t., 1904, pojednání to vyšlo i rusky); Stanice diluvialního člověka v Kijevě (t., 1907) a j. Ž. je činným i v praehistorii, zabývaje se výzkumem hlavně jihočeských hradisk a sidlišť. Uveřejnil: Výsledek letošního výzkumu předhistorického na » Hradišti« u Strakonic (»Čas. přátel starožit. českých«, Praha, 1897); Předhistor. nálezy na Hradci u Nemetic nad Volyňkou (t., 1899); Archaeolog. nálezy z okolí Horažďovic (t.,1900); Česká předhistorie v c. k. dvor. museu ve Vídni (»Věst. českoslov. musejí«, Čáslav, 1897); Předhistor. výzkumy v Bosně a Hercegovině (t., 1899); O upotřebování a zdobení lidských lebek v předhistorii s ohledem na dobu nynější (»Čas. vlast. mus. spol. v Olomouci«, 1898, vyšlo též rusky); Poslední předhistor. výzkumy na Hradišti nad Volyňkou v již. Čechách (»Pravěk«, Uh. Hradiště, 1903); O fibulama challštattske perijode sa Glasinca (»Glasnik zemlj. muz.«, Sarajevo, 1896); Ueber einige prähistorische Armbänder aus Südböhmen (»Mitt. d. anthrop. Ges. in Wien«, 1899). Ž. přeložil do němčiny s J. Müllerem-Horským V. díl Pičových »Starožitností země české« (Lip., 1907). R. 1907 archaeol. sbor musea král. Čes. jmenoval jej dopis. členem. V letech 90tých zúčastnil se v Čechách národop. ruchu pořádáním přednášek a uveřejňováním národop. statí v různých časopisech. Do »Nár. Listů« a »Nár. Politiky« napsal řadu článků populárně-vědeckých. Před nedávnem objevil u Volyně naleziště četné diluviální zvířeny. Ž. uveřejnil též řadu posudků odborné literatury v různých domácích i zahr. časopisech. Mimo to je spolupracovníkem publikace: »Catalogue of printed books papers, and maps relating to the geology and mineralogy of South Africa«, vydávané filosof. společností v Kapském městě, a spolupracovníkem »Geolog. Centralblattu« v Berlíně od jeho založení.