Ottův slovník naučný/Řivnáč (osoby)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Řivnáč (osoby)
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 837. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
František Řivnáč, Antonín Řivnáč

Řivnáč: 1) Ř. František, knihkupec a nakladatel čes. (* 1. září 1807 v Praze – † 25. čna 1888 t.). Absolvovav gymnasium r. 1825. vstoupil do závodu knihkupectví »Kronberger a Weber« v Praze, kdež setrval po čtyřleté praxi až do dubna 1839 jako plnomocník. Ještě t. r. po vystoupení Webrově ze závodu Ř. stal se společníkem závodu, který pak až do jeho vystoupení do konce r. 1847 veden byl pod firmou »Kronberger a Ř. Založiv vlastní závod (18. břez. 1848) Ř. stal se kommissionářem publikací Čes. Musea a zůstával pak stále v čilých stycích se snahami o povznesení rozvíjející se právě literatury české. Závodu svému věnoval se Ř. tělem i duší a při obsáhlém drobném prodeji, pokud bylo možno, vydával a nakládal mnohá díla cenná. Mimo to svěřeno mu bylo kommissionářství publikací některých společností vědeckých a spolků odborných (na př. Matice české), jež dosud zastupuje závod nynější. Ř. v kruhu svých obchod. přátel a mezi svým odběratelstvem pro svou poctivost, přívětivost a bodrost byl vážen a oblíben; zastával též po nějakou dobu místo druhého předsedy knihkupeckého gremia, zvolen za obecního staršího a býval pokladníkem Sboru pro zřízení českého Národního divadla.

2) Ř. Antonín, syn před., knihkupec a nakladatel čes. (* 23. říj. 1843 v Praze). Od svého mládí byl činný v závodě svého otce, stal se r. 1873 jeho společníkem a r. 1885 vlastníkem a horlivou činností povznesl jej mezi největší závody české, známé i za hranicemi. Vedle své činnosti obchodní Ř. věnoval se veřejnému životu: zejména působil po několik roků jako předseda gremia knihkupců pražských a českého odboru spolku rakousko-uherských knihkupců, dále jest po 20 roků členem, po mnoho let byl místopředsedou a od r. 1902 je předsedou pražské obchodní a živnostenské komory a členem výboru musea umělecko-průmyslového, byl po několik roků členem ředitelství Zemské banky pro král. České, zasedá ve správní radě banky »Praha« a »Živnostenské banky«, je censorem Rakousko-uherské banky, soudním znalcem v oboru knihkupeckém, členem sboru rozhodčího v oboru práva autorského; byl též činným v »Merkuru« a prvním jednatelem »Českoslovanské obchodní akademie«, v jejímž výboru opětně působí podnes. O založení umělecko-průmyslového musea Ř. získal si rovněž nemalé zásluhy. Ř. vyznamenán rytířským křížem řádu cís. Františka Josefa a řádem železné koruny III. tř. a obch. a živnostenské komora pražská udělila mu zlatou medailli pro zásluhy.