Ottův slovník naučný/Říšský zákoník

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Říšský zákoník
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 825. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Říšský zákoník

Říšský zákoník rakouský (Reichsgesetzblatt) jest tiskopis vydávaný rak. ministerstvem vnitra výhradně k uveřejňování zákonův ústavně vydaných, dále státních úmluv, které podle ústavy uveřejněny býti musí, a konečně nařízení vydaných na základe platných zákonů říšských. Vydávání ř-kého z-a nařízeno bylo cís. patentem ze 4. břez. 1849 č. 153, který byl později doplňován a opravován, až konečně nahrazen zákonem z 10. čna 1869 č. 113 ř. z., vstoupivším v platnost dnem 1. led. 1870. Před r. 1849 nedalo se uveřejňování zákonů způsobem jednotným. Politické zákony a nařízení byly uveřejňovány od r. 1790 do r. 1848 ve sbírce zvané Politische Gesetzsammlung a ostatní zákony ve sbírce zvané Justitzgesetzsammlung, která však byla vydávána již od r. 1780. Vedle nich vydávány byly úřední zemské (provinční) sbírky zákonův a nařízení. Jednotlivá ustanovení cit. zák. z r. 1869 jsou tato: Ř. z. má úřední název ř. z. pro království a země na říšské radě zastoupené (Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder). Jednotlivé zákony a nařízení zařazují se do něho v chronologickém pořádku a všechny obdrží podle téhož pořádku běžná čísla, jejichž řada končí posledním dnem roku. Vydává jej, jak již řečeno, ministerstvo vnitra ve všech zemských řečech. Za původní znění pokládá se však pouze německé. Vše, co v něm uveřejněno, platí pro všechny v říšské radě zastoupené země, leda by v zákoně neb nařízení samém užší obvod platnosti byl stanoven. Účinek zařazení zákona neb nařízení v ř. z. jest ten, že tím teprve zákon ten neb nařízení vchází v život. Stane se tak již dnem vydání a rozeslání německého čísla ř-kého z-a, v němž zákon neb nařízení jsou obsaženy, neboť tím splněna podmínka platnosti zákona neb nařízení, t. j. řádné uveřejnění. Působiti pak počíná zákon neb nařízení, pakliže v nich samých není nic v té přičíně ustanoveno, teprve 45. den od uplynutí dne uveřejnění. Aby v té příčině nemohla nastati pochybnost, musí na každém čísle ř-kého z-a vyznačen býti den jeho vydání a rozeslání, který musí býti týž. Rozhodným jest však pouze den vydání a rozeslání čísla německého. Úřadům státním, zemským výborům a městům s vlastním statutem rozesílá se ř. z. zadarmo. Obce jsou povinny jej odbírati. Jinak jest ř. z. volně prodejný. Hlr.