Ottův slovník naučný/Říše (obec)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Říše (obec)
Autor: Alfons Jaromír Žák, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 822. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Říše (rozcestník)
Související články ve Wikipedii:
Nová Říše, Stará Říše

Říše: 1) Ř. Nová (Neu-Reisch), městečko a praemonstrát. opatství na Moravě, v hejtm. dačickém, okr. telčském, má 176 d., 1156 obyv. čes., 4 n. (1890), far. kostel sv. Petra a Pavla, při něm starý praemonstr. klášter s vynikající bibliotékou a sbírkou obrazů, kongregaci sester sv. Karla Bor., 4tř. šk., dětskou opatrovnu, kurs pro ženské ruční práce (kongregace sester sv. Karla Bor.), soukr. nemocnici kor. prince Rudolfa s kaplí (z r. 1863), četn. stanici, pš., telegraf, obec. pivovar a týd. a výr. trhy. Nadač. statek (1515 ha půdy) se dvorem, pivovarem a cihelnou drží klášter praemonstr. v Nové Říši. Klášter N. Ř. založen byl r. 1211 od Markvarta a Vojslavy z Hrádku pro panny řádu sv. Norberta čili praemonstrátky, jež, jak se zdá, přišly sem z Kounic a dostávaly probošty z kláštera zábrdovského u Brna. Za válek husitských bylo sestrám klášterním vytrpěti mnohé příkoří. Na konec XVI. stol. panny vymřely skoro docela, r. 1596 byla zde převorka sama, jež poslána byla do Čech do kláštera chotěšovského. Zatím přebývali v opuštěném klášteře jen probošti s několika kaplany, a zvláště Adam Skotnický (1605 až 1631) jest pamětihoden svojí rázností. R. 1641 uvedeno sem bylo od opata zábrdovského 8 praemonstrátů a zařízeno samostatné mužské proboštství. R. 1654 probošti obdrželi právo pontifikálií. Za probošta Matouše (1661—87) vystavěn byl nový chrám, ale sotva že byl hotov, shořel i s kanonií r. 1682. R. 1733 klášter N. Ř. povýšen byl za opatství. Za opata Josefa Pelikána obnoven byl opatský chrám sv. Petra a Pavla, jenž zůstal nyní i farním, kdežto bývalý kostel P. Marie nep. Početí nebyl již znovu vystavěn. Nástupce jeho opat Nepomuk Pelikán vystavěl opatství, opravil kostel i kanonii. r. 1813 ohněm poškozené, a zařídil v N. Říši gymnasium se seminářem šlechticů, jež však již r. 1808 zase zrušil. V l. 1819 až 1856 klášter N. R. musil dosazovati jednoho professera na filosofický ústav v Brně. Na poli vědeckém a učitelském proslavili se Norbert Ritschel († 1868), dr. Bedřich Franz († 1860) a dr. Václav Krátký († 1876), z nichž tito dva zasedli na stolec opatský, v novější pak době Mainhart Schuberth a Cyrill Žídek. Nynější opat Josef Karásek jest v řadě opatů desátý, jest zemským praelátem a spravuje konvent, čítající kolem 12 členů, z nichž 3 působí na farách v duchovní správě a klerikové studují bohosloví v Brně. Srv. Hugo, Annal. Praem. II.; Čermák D., Premonstráti v Čechách a na Moravě; Brunner, Ein Chorherrenbuch (Vídeň, 1883); Dějiny nemocnice v N. Říši (Brno, 1899). AŽ.

2) Ř. Stará (Alt-Reisch), městečko t., pš. Nová Říše; 126 d., 677 obyv. č. (1890), far. kostel Všech Svatých, 2tř. šk. a popl. dvůr Kladina.