Ottův slovník naučný/Čestná práva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Čestná práva
Autor: Jiří Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 665. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čestná práva jsou taková oprávnění s některým úřadem nebo některou důstojností spojená, která nerepraesentují nějaký hmotný vliv na upravení záležitostí, jichž se týče činnost onoho funkcionáře, nýbrž jimiž toliko zevnější jeho vystoupení má býti opatřeno leskem, účinnému vykonávání příslušnjých funkcí napomáhajícím. Sem čítá se při úřadech církevních právo k jistým odznakům, titulům a oslovením, přednost při průvodech, přijímání osvědčení úcty v určité formě atd.; při patronátu právo k čestnému místu v kostele, při průvodech, na hřbitově, k modlitbám, projevům smutku, připevnění znaku atd. Ve státním právu mluví se o č-ných p-vech vladařových, k nimž náleží zejména právo k užívání příslušného titulu a znaku, k vydržování komonstva a stráže tělesné, pak právo udíleti řády a všeliká jiná vyznamenání. Při zřízencích státních čítá se k č-ným p-vům zejména nárok na určitý titul a na důstojenství služební, jež na venek se hlavně osvědčuje nošením stejnokroje úředního. Č. p. trvají i dále, když dotčená osoba úřad svůj byla již opustila, stalo-li se tak způsobem čestným; pravidelně však i v tomto případě některá z nich, tak zejména právo k nošení uniformy, jsou podrobena různým obmezením. Tak na př. smí úředník ve výslužbě užívati uniformy jen při slavnostních příležitostech. Pžk.