Ottův slovník naučný/Čertorejští z Čertorej

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Čertorejští z Čertorej
Autor: Martin Kolář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 642–643. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čertorejští z Čertorej, vladycká a od r. 1607 panská rodina na Moravě a v Čechách, která jednoho erbu byla s Bravanskými z Chobřan majíc na zlatém štítě pannu korunovanou na medvědu sedící, na helmě za klenot sedm per pštrosích. Z půhonných knih moravských známe Václava z Č. r. 1380 připomenutého, Onše z Č. z r. 1382, Filipa z Č. zemř. před r. 1387 a bratry Skocha a Petříka z Č. z let 1398 až 1406, z nichž Skoch r. 1407 již nebožtíkem byl. Bratří Jan, Petr a Zikmunt prodali Čelčice na Moravě r. 1490 Ctiborovi z Cimburka; syn Petrův Zikmunt měl syna Jana, jehož synové Jan a Petr rozdělili se o majetek otcův tak, že Jan držel Jestřebice r. 1568 a Petr r. 1570 seděl na Zdounkách a Hrušovanech, r. 1574 též Frišavu ke svým statkům přikoupil. Jan měl s manželkou Dorotou Kropáčovnou z Nevědomí syna Albrechta, o jehož potomcích nic nevíme. Petr zůstavil čtyři syny: Jana na Hrušovanech, Frišavě a Heflíně, Hanuše, Zikmunta a Bernarta. Zikmunt dostal se do Čech na hrad Skály v Královéhradecku sňatkem s Lidmilou Žehušickou z Nestajova, která roku 1580 zdědila Skály a Starkov po svém bezdětném bratru Hertvíkovi Zehušickém z Nestájova. Spolu s bratrem Bernartem byl Zikmunt roku 1583 za obyvatele země České přijat a koupil si ještě dvůr v Plotištích (1591) a ves Něnkovice na Pardubsku (1598). Druhá manželka Zikmuntova byla Salomena Kordulovna ze Sloupna (1597–1607), která však již roku 1607 ovdověla. Zikmunt zůstavil z první manželky dva syny, Věňka Skocha a Bernarta Hertvíka, ze kterých Věněk Skoch na Skalách se usadil a Bernart Hertvík Starkov ujal. Věnek Skoch pojal za manželku Apolénu Sedlnickou z Choltic a po její smrti Alínu Annu Šlibovskou ze Skřivan, ale ani z první ani z druhé manželky dítek se nedočkal; vdova jeho Alína Anna provdala se podruhé r. 1663 za Pavla Prunara z Prunersdorfu a po třetí r. 1665 za Adama Mladotu ze Solopisk. Po bezdětném bratru dědil Bernart Hertvík, jenž byl hejtmanem kraje chrudimského v l. 1647–1654, kterého posledního roku zemřel, nepozůstaviv rovněž dětí; vdova po něm Kateřina Osterská Kaplířka ze Sulevic vdala se za Dětřicha Ferdinanda des Carmes svobodného pána z Antheimu, vystavěla nový kostel ve Starkově a zemřela r. 1662. Bernart, bratr Zikmuntův zdědil po bratru Janovi Hrušovany a dvakráte se oženiv, poprvé s Annou Ličkovnou z Ryzmburka a podruhé s Majdalénou ze Sloupna, dva syny zůstavil, Veikharta a Zikmunta ml., kterým Hrušovany konfiskovány. Klř.