Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Ústava

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Ústava
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 244. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Ústava

Ústava (něm. Staatsverfassung) čili konstituce, ve státním právě souhrn ustanovení o zařízení čili organisaci státu, též základní zákon státní, obsahující nejdůležitější ustanovení veřejného práva té které říše, v užším smysle slova státní zřízení, jež zaručuje obyvatelstvu účastenství ve vykonávání státní moci. V tomto posledním smysle mluvíme o ústavní čili konstituční monarchii tam, kde panovník ve vykonávání státní moci jest obmezen obyvatelstvem. Podle toho, zda náleží účastenství ve státní moci zastupitelstvu veškerého národa či jen zastupitelstvu určitých politických tříd, stavů, rozeznáváme ú-vu lidovou (moderní, repraesentační) od ú-vy stavovské. Činí se též rozdíl mezi ú-vou udělenou čili oktrojovanou, t. j. takovou, kterou panovník jednostraně ze své vlastní vůle národu udělil, a ú-vou smluvenou, jež byla vydána v dohodnutí panovníka se zástupci národa. Také se mluví o ú-vě psané, jež obsažena jest v zákonech, a nepsané, jež se zakládá na právě obyčejovém.