Ohlasy žalmů/118

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Jak se jinoch v pravé cestě zachová?
Bude-li se cestou brát tvých řečí?
Blaze těm, kdož myslí na tvá zjevení.
Popřej, ať můj život o nich svědčí.

Cestu nepravosti odvrať ode mne,
vštěp mi pravidla svých přikázání,
duše prahne po tvých ustanoveních,
cvičí se v tvých slovech bez ustání.

Zpupní činí nesprávně a stíhají
osidly mne, až mi zmdlely oči
touhou po tobě; kdy potěšíš mne zas?
noha má však z cest tvých neodbočí.

Za dne tobě, Pane, zpívám sedmkrát,
v noci vstávám tvoje chvály čísti,
slovo tvoje je mým nohám svítilnou,
nešlechetníky mám v nenávisti.

Věčná je tvá věrnost, věčně chci být tvůj,
řeč tvá činí moudrým a je svatá,
jako med jsou hrdlu mému slova tvá,
lepší zákon tvůj nad hroudy zlata.