Oběti, jejichž dosah posoudí dějiny

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Oběti, jejichž dosah posoudí dějiny
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 78, č. 336. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 07. 12. 1938
Licence: PD old 70

Na proslov nunciův[red 1] pan president odpověděl:

Pane nuncie, jsem hluboce pohnut slovy, jež mi Vaše Excelence adresovala ve své vlastnosti stařešiny diplomatického sboru ve chvíli, kdy národ český, slovenský a rusínský mi svými zákonodárnými zástupci svěřily obtížný a odpovědný úkol presidenta republiky. Toto svědectví sympatie tak četných zástupců států ze všech částí světa, pověřených v Praze, nemůže nás nechati lhostejnými zvláště v těchto strastiplných chvílích, jež naše národy nyní prožívají.

Připomněl jste, pane nuncie, kritické události podzimní, které vážně ohrožovaly mír v Evropě a které se na neštěstí tak zblízka dotkly Česko-Slovenska, a vzdal jste hold našim státníkům, kteří v nejvážnějších chvílích naší nové nezávislosti byli u moci. V přesvědčení, že národ česko-slovenský je prodchnut láskou k míru, a jsouce si jisti jeho statečností a jeho ukázněností, naši státníci zvolili cestu rozumu. Vskutku náš národ přinesl věci míru oběti, jejichž dosah posoudi dějiny.

Chci doufati s vámi, pane nuncie, že jsme tyto oběti nepodstonpili marně a že náš stát nalezne správnou cestu k novému životu mezi všemi nynějšími nesnázemi i nesnázemi budoucími. Vaše laskavá slova, jež jste pronesl o naší nové vnitřní politice, která má za hlavní cíl důvěřivou a bratrskou součinnost tří národů, obývajících republiku, vaše ocenění jejich vlastností a příznivé zhodnocení naší nynější situace v oboru politiky mezinárodní, mi poskytuji plné zadostiučinění, jež budou zcela sdíleti všichni naši občané.

Abych mohl úplně splniti těžký úkol, který na mně spočívá a který bude míti za základ mír vnitřní, mír vnější a možnost normální a plodné práce v zájmu našich národů a celého státu, doufám pevně, že já i naše vláda budeme moci počitati s přátelskou součinností diplomatického sboru, pověřeného v Praze.

Přijměte, pánové, upřímné díky za laskavé blahopřání, které jste mi vyslovili prostřednictvím svého stařešiny, a račte tlumočiti upřímná přání, jež vyslovuji pro osobní blaho panovníků a náčelníků států, jež tak důstojně zastupujete, jakož i moje přání stále rostoucího rozkvětu vašich jednotlivých států.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Původní projev pronesl apoštolský nuncius Saverio Ritter (1884-1951) jako nejstarší člen pražského diplomatického sboru na slavnostním setkání s nově zvoleným prezidentem Česko-Slovenské republiky.