O statcích a pracích nehmotných/5

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 5
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Podavše takto některé rysy k lepšímu naznačení povahy a rozdílů prací a statků nehmotných i hmotných, a vyloživše smysl, jakýž přikládáme slovu „výroba,“ soudíme, že by nebylo od místa pronesti zde mínění své vzhledem na půtku již tak dlouho trvající mezi ekonomisty o to — zdali práce nehmotné jsou výrobné nebo nic?

Smith, tento slovutný starosta naší vědy, pronesl se o télo otázce poněkud nejasně a nestejně. On prohlásil za nevýrobné všecky stavy, jichžto práce se nevtěluje v některou věc hmotnou, jichž výtvor zároveň s prací pomíjí, jichž požívání nemůže déle trvati než samo tvoření a kteréž tudy nezastavuji výsledku, jenž by se mohl napotom prodat a za jinou práci vyměnit. Dle jeho míněni netvoří tyto práce nových cen- not a tudy jsou nevýrobné. — Dle tohoto pravidla musí prý se pokládati za nevýrobné všecky práce vladařů, správců, úřadníkú a služebníků, učenců i umělců, knězi a vojáků, lékařů a právníků. [1]


  1. Klademe tuto místo jeho mínění v té věci hlavně vyslovující, nemajíce jiného exemplaře v rukou, dle francouzského překladu: „Le travail de quelques-unes des classes les plus respectables de la société, de meme que celui des domestiques ne produit aucune valeur; il ne se fixe ni ne se réalise sur aucun sujet ou chose qui puisse se vendre, qui subsiste aprěs la cessation du travail et qui puisse servir a procurer par la suite une pareille quantité de travail. Le Souverain, par exemple, ainsi que tous les autres magistrats civiles et militaires qui servent sous lui, toute l'armée, toute la flotte, quelques-unes des professions les plus graves et les plus importantes, les ecclesiastiques, les gens de loi, les médicins et les gens de lettres de toute espece, sont autant des travailleurs non productifs.“ „Leur service, tout honorable, tout utile, tout nécessaire qu'il est, ne produit rien avec quoi on puisse cnsuite se procurer une pareiile quantité des services.“ „Leur travail á tous, tel que la déclamation de l'acteur, le débit de l'orateur ou les accords du musicien, s'évanuit au moment měme qu'il est produit.“ Smith II. díl str. 312—13.