Nutili k oslavě 1. máje

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nutili k oslavě 1. máje
Autor: neuveden
Zdroj: Národní politika, roč. 12, č. 160. s. 2
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 12. 06. 1894
Licence: PD anon 70

V Plzni, 9. června.

Před čtyřčlenný senát krajského soudu, zasedající dnes za předsednictví r. z. s. p. Kerna, byli postaveni: předseda spolku plzeňských dělníků textilních Alois Winternitz, 35 roků starý, israelita, prýmkářský pomocník ze Šibřin (okr. českobrodský) a Vojtěch Salzmann, 22 roků starý, katolík, svobodný, zedník z Doubravky u Plzně, oba ve vazbě. Žalováni jsou pro zločin dle § 98 a) a b), t. j. vydírání.

Obžaloba pravi o věci, o niž jde, následující:

Za oběma velkými pivovary plzeňskými leží velká přádelna plzeňské firmy Simon. Podnik ten nachází se již na pozemku obce Doubravky, avšak většina ze 110 zaměstnaných tam dělníků a dělnic bydlí v Plzni.

Dne 1. května t. r. ráno před 6. hodinou přicházeli tito dělníci a dělnice v jednotlivých hloučcích po silnici do práce. Již z dáli ale viděli, že tři mužové se širáky na hlavách a odznaky na prsou zastupují příčně silnici u železného mostu, vedoucího přes řeku Úslavu bliže t. zv. „lopatárny“. Mužové ti již z daleka kývali příchozím, aby se vrátili. Když však dělníci neuposlechli, a přiblížili se až k mostu, tu dotčení mužové uzavřeli silnici a křičeli, že je 1. máj, velký dělnický svátek, o který se nesmí pracovati. Kdo by chtěl do práce, tomu prý nabijou a hodí ho do vody.

Takto nashromáždil se u mostu značný zástup dělníků Simonových a když někteří přes odpor agitátorů chtěli přes most proniknouti, byli odstrkáváni, spíláno a vyhrožováno jim.

Z továrny viděli toto shluknutí a také brzy seznána příčina jeho. Řiditel závodu p. Heřman Reis vyslal k mostu 3 dělníky se vzkazem, jestli agitátoři se ihned neodstraní a dělníkům dále překážeti budou, že telefonicky povolá četnictvo. To pomohlo.

Řiditelství továrny učinilo o této věci na příslušných místech oznámení a brzy byli vypátráni a zatčeni dva z oněch agitátorů (dnešní obvinění), kdežto třetí zůstal nevypátraným. Oznámení učiněno dne 20. května a již 1. června podána obžaloba, kterou při dnešním líčení zastupoval p. subst. stát. návl. Krátký z Demeklína. Hájení obviněných obstarali pp. JUDr. Jindra (Winternitze) a JUDr. Epstein (Salzmanna).

Přes tvrdošíjné zapírání obviněných podařilo se obžalobě pomocí výpovědí svědeckých prokázati vinu oněch a tak soud po provedeném řízení uznal oba obžalované vinnými a odsoudil Winternitze k šestiměsíčnímu a Salzmanna ku čtyřměsíčnímu těžkému žaláři, zostřenému 2 posty měsíčně.

Líčení byli přítomni někteří z plzeňských vůdců dělnických.