Nuž, křesťané viery pravé

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nuž, křesťané viery pravé
Autor: Jan Čapek
Zdroj: Ústav pro českou literaturu AV ČR
Výbor z české literatury doby husitské
Licence: PD old 70

Nuž, křesťané viery pravé,
pilnost již přiložme
ač jsme dřieve nic nedbali,
ale již se snažme
boha báti!

Plnimež jeho přikázanie,
jemu se naučiece,
velikéť jest pohaněnie,
ktož uměti nechce
boha znáti.

Dietkyť se v tom neopozdie,
byť ho neuměly,
jednak uslyšíš zpievanie
po ulicech všady
od maličkých.

Pán bóh, aby
zákona obého,
svój spasil
přikázanie své ohlásil
skrze sluhu svého
Mojžieše.

Na dvú dckú kamennú
tu sám svými prsty
a řka: „Ját jsem bóh
a vždycky ot věčnosti
i všie říše!..

Taktoť jest popsal MojŽieš
v knihách menovaných
Exodus a řka: „Nebudeš
mieti bohóv jiných…
Toť jest prvé.

„Nevezmeš jména božieho
nadarmo nikoli,“
aby oklamal bližnieho,
tohot buoh nevelí.
Toť jest druhé.

Šest dní abychom děIali,
pán bóh jest ustavil,
protož každý„poITlIli,
aby den sváteční světil…
Toť jest třetie.

„Cti otce svého, matku Svú,..
a také „nezabieš,
nesesmilníš, nepokradeš..
pro otplatu věčnú.
Již jich máš sedm.

„Nepromluvíš proti svému
bližniemu křivého
svědectvie… Počti v hromadu,
počna od prvého,
toť jest osmé.

Pro otce milostivého
a pro pomstu jeho
„nepožádáš domu bližnieho
ani Ženy jeho…
Tot deváté.

Královstvie božieho dočkáš
a oslavy jeho,
dobře živ jsa „nepožádáš
nic bližnieho svého…
Toť desáté.

Pane bože, daj svobodu
všem, ktož tě milují,
ať vyznávají tvú pravdu
všudy, kdež jsú koli
po křesťanství.

Požádajme všickni toho,
byt nám byl oznámen,
bóh otec, syn i duch svatý,
řkúc vespolek: Amen,
amen, amen!

2: v5masnažme se' přičiňme se _ 8 polraněníehanba - 11 se neopozdie nezůstanou pozadu _13 iednak stále - 77 zdkona oDéňo.. Starého iNového zákona, tj. před přÍctrodem Kristovým i po něm _27 na duú dckú (duál) na dvou deskách -25 ivšie řtše i všeho světa - 27-28 menooaných Erodus zvaných Exodus (2. kn. Mojžíšova); tam desatero přikázánl v kap. 20,3-77 _ 33 abg oklamal 'abys oklamal - 37 jest ustavil ustanovil _ 48 počti spočítej _ 52 pro pomstu pro trest, pro odplatu - 65 po křestanstot v křestanském světě _ 67: aby nám byl zjeven, abychom poznali