Nesmíme polevit ve své klidné, houževnaté práci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nesmíme polevit ve své klidné, houževnaté práci
Podtitulek: Vánoční poselství státního presidenta dr. Emila Háchy
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Lidové noviny, roč. 51, č. 354. str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 25. 12. 1943
Licence: PD old 70

Státní president dr. Emil Hácha vydal k vánočním svátkům toto poselství:

Drazí spoluobčané! V dnešní tradiční chvíli chtěl bych především Vám všem upřímně poděkovati za věrnost, kterou jste při nedávném pátém výročí mého úřadu znovu přislíbili mým směrnicím. Věrnost tuto dovedu oceniti přihlížím-li k tomu, že jsem v pohnutých událostech uplynulých let nemohl zahrnovati svůj lid ani lehkovážnými sliby, ani příjemnými proroctvími krátké války, nýbrž, že jsem naopak musil před takovým počínáním vždy nejopravdověji varovati a na každém vyžadovati ukázněné porozumění, často spojené s obětmi. Daleko lehčí by bylo jen slibovat bez jakéhokoliv osobního nasazení a dávati existence celé žijící generace v sázku. Vím, že v prvých chvílích po zániku bývalého státu bylo těžko uvěřit mým dobře uváženým radám, ale převzal jsem odpovědnost na sebe a kdo se na můj odhad situace spolehl, usnadnil si cestu a ušetřil sobě i národu zbytečné ztráty. Můžeme-li dnes vzpomínati pátých válečných Vánoc nedotřeni jako celek na své národní podstatě, jest mi to novým potvrzením toho, že jdeme světovou bouří cestou správnou. Aby tak bylo i nadále, jest mým nejvřelejším přáním a každý na svém místě můžete k tomu přispěti. Čím více jest kdo vystaven obtížím dnešní válečné doby a čím těžší jsou jeho povinnosti, tím jest našemu srdci bližší. Proto nejvřelejší vzpomínka opět platí hrdinným vojákům Říše, kteří udržují hrůzy zničení daleko od našich zemí. Stejně máme stále na paměti naše dělníky i všechny ostatní naše příslušníky služebně zařazené ve všech územích Říše, jimž všem posíláme dnes své nejkrásnější pozdravy. Bez vroucí vzpomínky na dítky a mládež nebylo by Vánoc. Jsme zavázáni díkem své mládeži za vše, čím nám spolupomáhá zdolávat těžkosti válečné doby. Pokud jde o budoucnost, zůstaneme i nadále na půdě nejstřízlivější skutečnosti. Víme, že boj bude veden až do konečného vítězství Říše. Nesmíme proto ani v nejmenším poleviti na své klidné, houževnaté práci, kamkoli jsme postaveni. Snažme se poskytovat si vzájemně podporu, míti k sobě porozumění a při každém počinu mějme na mysli, že stejně jako přijde každá drobná zásluha jednotlivcova k dobru celému národu, bylo by i každé vybočení jednotlivcovo velikým ohrožením celku. Zachováme-li nadále bezpodmínečnou jednotu a národní kázeň, zaručíme národu i každý sobě šťastnou budoucnost. V tomto vědomí vstupme odhodlaně do dalšího roku práce, trpělivosti a kázně. Přeji Vám všem, drazí spoluobčané, šťastné vánoce!