Nechce býti ženskou

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nechce býti ženskou
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, roč. 16, č. 23. s. 2
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 24. 01. 1876
Licence: PD anon 70

Před 12 lety docházel k jistému policejnímu úřadníku sličný mladík do bytu a vyučoval dvě malé dítky úřadníkovy. Sousedstvo šeptalo sobě tehdy, že s mladíkem není vše v pořádku, následkem čehož zakročil soud. Vyšlo na jevo, že sličný učitel jest vlastně sl. Helena Fühmannova.[red 1] Po několik roků nebylo o slečně nic slyšeti. Studovalať pilně v rozličných knihovnách co přestrojený mladík, vyučovala dítky a zamilovala se posléze náruživě do krásné dívky v konviktské ulici. Dokud v přestrojení hleděla si řádné výživy, nebyla pronásledována; šat mužský však se jí tak zalíbil, že zaopatřivši si padělané listiny, vydávala se za prince Bathyanyiho. Byla proto odsouzena na šest týdnů do vězení. Roku 1870 dostavil se do hostince páně Noelova švarný mladý poručík a po delší dobu bavil se tam s třemi poručíky. Představil se jim co baron Riedburg. Setník, jenž přibyl později do hostince, nedůvěřoval poručíku Riedburgovi, začal jej zkoušeti a podvod byl opětně odhalen a dívka poznovu zatčena. Od této doby živila se Helena Fühmannova buď co písař v advokátních kancelářích, nebo vyučovala dítky literním věcem. Vyzná se totiž dobře v řeči latinské, řecké, francouzské a ruské. Do šatů ženských nemohl ji nikdo dostati; nechceť se v šaty ty oblékat a tvrdí, že je nositi nebude, poněvadž co ženská nemůže se obživiti, kdežto co mužský může býti dobře živa. Žila u své matky na Smíchově a v poslední době zamilovala se náruživě do 16leté dívky z jedné vážené rodiny na Smíchově. Přislíbila dívce té, že ji pojme za manželku, a vydávala se za aspiranta státní dráhy. V sobotu byla zamilovaná pletka ta prozrazena a „pan aspirant“ zatčen. Na otázku komisaře, proč alespoň podobných zamilovaných pletek nenechá, pokrčila F. ramenoma a pravila, že co „mužský musí míti dívku“.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Helena Fühmannová (1849–1882) byla pražská transvestitka či spíše transsexuálka — žena, která se oblékala a na veřejnosti vystupovala jako muž. Narodila se 18. srpna 1849 jako nemanželská dcera Anny Fühmannové (1810-1895), dcery po c. k. kontroloru. Se svou matkou žila střídavě v Praze a na tehdy samostatném Smíchově, určitou dobu bydlela i ve Vídni. Pro své výstřední vystupování i protizákonné aktivity, kdy v mužském oblečení vykonávala mužská povolání, sváděla dívky, vydávala se za vojáky či šlechtice a lákala z důvěřivců peníze, byla opakovaně policejně a soudně stíhána a stala se předmětem řady článků v denním tisku. Zemřela na tuberkulózu 26. října 1882 v domě čp. 156 na Hradčanech (dnes budova švédského velvyslanectví, Úvoz 156/13, Praha 1). V matrice byla uvedena jako švadlena.