Nechť mír se dále klene nad Československou republikou

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nechť mír se dále klene nad Československou republikou
Autor: Karel Kašpar
Zdroj: Národní politika, roč. 56, č. 106. s. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 17. 04. 1938
Licence: PD old 70

Velikonoční svátky jsou krásným údobím míru. Nejkrásnějšími svátky velikonočními byly vždy ty, které lid slavil uprostřed čistého, ničím nezkaleného míru, kdy občanstvo mohlo v klidu vykonávat svou práci a v radosti plnit své povinnosti.

V těchto dnech svatého týdnu velikonočního máme si připomínati vyvrcholení lásky Syna Božího, jeho krvavé oběti na dřevě kříže, aby otevřel uzavřená nebesa a vrátil lidstvu a národům, pokud Jemu zůstanou věrnými, ztracený pokoj a mír, jehož svět nikdy dáti nemůže. Ten pokoj, jejž zvěstovali andělé již při Jeho příchodu všem lidem dobré vůle.

Nynější společné volání po míru a klidu je přirozeným ohlasem dnešní neutěšené doby, plné zmatku a nejistoty. Ale i při tom všem buďme pevni, neklesejme na mysli, věřme, že opět přijde lepší přiští, ale především věřme v Boha a žijme dle Jeho učení. Již před časem jsem zdůraznil, ze lid touží po míru a po oné pravé svornosti, jež je předpokladem každé plodné práce a zdravé radosti životní. Proto i v tomto Velikonočním Míru Československého Červeného kříže občanstvo zajisté s radosti zapudí z mysli své i ze srdce svého vše, co se nesrovnává s posvátným, povznášejícím duchem svátků velikonočních.

Nezapomínejme, že v době dnešního rozháraného světového neklidu nalezneme vždy útěchu, posilu, pokoj a mír v rozjímání o neskonalé lásce Božského Spasitele k člověku a v Nejsvětějši svátosti oltářní, v Níž přebývá živý a nesmrtelný, láskyplně nás vyzývaje:

„Pojďte ke mně všichni, kdož pracujete a obtíženi jste, Já vás občerstvím.“ Neklesejme tudíž nikdy na mysli, sbližujme se v lásce, a blahý pokoj a mír naplní srdce naše, zavládne v rodinách, obcích a státech! Toť mé upřímné přání k letošním svátkům velikonočním!

„Pokoj vám!“

Karel kardinál Kašpar,

kníže arcibiskup pražský,

primas Český.

V Praze, 11. dubna 1938.