Na stará kolena!

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Na stará kolena!
Podtitulek: (Před porotou.)
Autor: Ignát Herrmann (jako —on)
Zdroj: Národní listy, roč. 25, č. 233. s. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 25. 08. 1885
Licence: PD old 70

Stařec osmdesátitří let, chorý, vratký jako pára nad hrncem, jenž jednou nohou stojí v hrobě, lebka ustaraná, sporými šedinami pokryta, postava scvrklá, chvějící se — muž ten na sklonku života octl se před porotou, aby souzen byl pro zločin podvodu, jejž spáchal dle žaloby křivou přísahou.

Augustin Turek, 83letý vdovec, soukromník v Příbrami, bydlel asi po šest roků u své svakyně Terezie Angrové a platil ze společného bytu sám nájemné, 68 zlatých ročně, začež mu zase Angrová poskytovala stravu, prala mu a vůbec o jeho potřeby se starala. Tato Angrová měla nevlastní dceru, Marii Hrdinovou, vdovu po voskáři v Příbrami, jež před několika lety měla směnečný závazek k Josefu Černému. Po nějaký čas byla směnka vždy prodlužována, konečně však Černý nechtěl více prodlužovati a podal na Marii Hrdinovou žalobu na zaplacení směnečného obnosu. Marie Hrdinová přišla ku své nevlastní matce, Terezii Angerové a zmiňovala se tu o věci, načež přítomný Turek řekl jí, že by ten dluh vzal na sebe, aby vyzvěděla u spořitelny příbramské, zda-li mu bude na domek jeho č. 102 dotyčný obnos zapůjčen. Mezi tím podal Černý zmíněnou žalobu a Turek vybídl Hrdinovou, aby vymohla půjčku dalších 50 zl. na soudní útraty. Hrdinová tak učinila v a dluh 400 zl. pojištěn na domku Hrdinově. Černému zaplacen vypůjčenými penězi zažalovaný obnos a na to vydal Černý Turkovi směnku Marie Hrdinové. Od té doby uběhlo drahně času, Terezie Angrová zemřela, Turek přestěhoval se jinam a žil dále zcela klidně. Loni však zpomměl si na 400 zl., jež svého času Hrdinové půjčil a žaloval ji na zaplacení. A tu před soudem tvrdila Hrdinová, že těch peněz nedostala od Turka půjčkou, nýbrž že jí je Turek daroval a sice prý proto daroval, že u sebe Hrdinová měla a živila nevlastní svou sestru Fanynku, dceru Terezie Angrové. Soud uznal na přísahu a Turek dne 12. prosince odpřisáhl, že dle jeho vědomí a upamatování pravda není, že by ty peníze byl Marii Hrdinové daroval, ale že jí obnos ten zapůjčil. Tím Hrdinová při svou prohrála a měla platit. Exekuci na ni vedené vyhnula se tím, že dotyčný obnos složila k soudu, než bude ukončena pře druhá, neboť Hrdinová podala ihned na Augustina Turka, svého strýce, trestní oznámení pro zločin podvodu a vedla několik svědků o té okolnosti, že jí peníze byly skutečně darovány.

Tak asi udála se věc, o níž měli včera porotci rozhodnouti.

Někteří svědci tvrdí, že Turek, dávaje Hrdinové peníze, řekl prý, že jí to dává, aby měla něco za to živení nevlastní sestry Fanynky, jiní slyšeli zase, že řekl: „Mám to dát tomu nebo tomu“ — ale Augustin Turek brání se dosti výmluvně, že ho ani nenapadlo, aby jí takovou sumu dal a že to byla pouhá půjčka.

Dvě věci byly pro posluchače zajímavými. Když tázal se předseda svědka Černého, ví-li, jaké jsou majetkové poměry Turkovy, odvětil svědek: „On? On je žebrák, učiněný žebrák, to ví celá Příbram.“

A když tázal se obhájce Turkův po majetkových poměrech Marie Hrdinové, bylo mu vysvětleno, že zdědila loni dům po své tchyni v ceně dvacíti tisíc zlatých…

Porotci odpověděli k dané otázce 4 hlasy „ano“, 8 hlasy „ne“, následkem čehož sproštěn Turek obžaloby a propuštěn. Vesele opouštěl soudní síň stařec, jemuž na pokraji hrobu hrozilo vězení.

Obhájcem žalovaného byl dr. Hochmann.