Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Autor: Vláda ČR
Zdroj: Sbírka zákonů Nařízení
1. novelizace
2. novelizace
Vydáno: 16. prosince 2008
Licence: PD CZ
Související: Usnesení vlády k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů
468
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008
o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky


Vláda nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

§ 1
(1) Zajištění bezpečnosti se trvale poskytuje ústavnímu činiteli České republiky, který vykonává funkci:

  • a) prezidenta republiky, a to i po skončení výkonu jeho funkce,
  • b) předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
  • c) předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
  • d) předsedy vlády.

(2) Zajištění bezpečnosti se trvale poskytuje rovněž těmto členům vlády:

  • a) ministru financí,
  • b) ministru zahraničních věcí,
  • c) ministru vnitra,
  • d) ministru spravedlnosti,
  • e) ministru průmyslu a obchodu.

§ 2
(1) Zajištěním bezpečnosti se rozumí souhrn ochranných a bezpečnostních opatření prováděných Policií České republiky k nerušenému výkonu funkce ústavního činitele České republiky.
(2) Rozsah zajištění bezpečnosti závisí na bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra:
v z. JUDr. Svoboda v. r.
ministr