Několik vět

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Několik vět
Autor: Charta 77
Zdroj: rozhlas.cz, totalita.cz, Svědomí.cz Jan Urban - Několik vět
Licence: PD manifesto
Dílo ve Wikipedii: Několik vět

První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace,[red 1] ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění rozhání, do přípravy nových zákonu nedovoluje veřejnosti mluvit.[red 2]

Tytéž měsíce však[red 3] zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc[red 4] lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách.

Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize.

Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje.[red 5]

Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou možné a budou mít[red 6] úspěch jen tehdy, bude-li jim předcházet svobodná a demokratická diskuse.[red 7] Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konce, musí tedy být[red 8] změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality.[red 9]

Podle našeho názoru je k tomu třeba:

 1. Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.[red 10]
 2. Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.[red 11]
 3. Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí, včetně nezávislých odborů, svazů a spolků.[red 12]
 4. Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách.
 5. Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů.
 6. Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi[red 13] a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti.
 7. Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné normalizaci.[red 14] Je smutné, že zatímco v některých zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě velké tabu,[red 15] a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás.[red 16]

Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může podpořit svým podpisem.[red 17]

Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou[red 18] ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes Československo nalézá.[red 19]

Signatáři petice se mohou obrátit na jednu z následujících adres:[red 20]

 • Stanislav Devátý, Revoluční 1285 – byt 312, 760 01 Gottwaldov
 • Václav Havel, Engelsovo nábřeží 78, 120 00 Praha 2
 • Jiří Křižan, Navrátilova 16, 110 00 Praha 1
 • Saša Vondra, Trojanova 1, 120 00 Praha 2

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Ve zdroji Svědomí.cz jsou slova přestavba a demokratizace v uvozovkách.
 2. Ve zdroji Svědomí.cz zní …ve skutečnosti se však zoufale vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo co ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo neorganizovalo, odmítá jako „nátlakové akce“. Odlišné politické názory odsuzuje jako „antisocialistické“ a „nepřátelské“. Pokojná lidová shromáždění rozhání. Do přípravy nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
 3. Ve zdroji Svědomí.cz slovo však chybí.
 4. Ve zdroji Svědomí.cz: více.
 5. Ve zdroji Svědomí.cz je věta Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. součástí předchozího odstavce.
 6. Ve zdroji Svědomí.cz je místo budou mít uvedeno mohou mít.
 7. Ve zdroji Svědomí.cz je za slovo předcházet vloženo slovo vskutku.
 8. Ve zdroji Svědomí.cz slovosled musí být tedy.
 9. Ve zdroji Svědomí.cz je místo slova plurality uvedeno slovo popularity (sic!).
 10. Ve zdroji Svědomí.cz: vězni.
 11. Ve zdroji Svědomí.cz: shromažďování.
 12. Ve zdrojích Rozhlas.cz a Totalita.cz uvedeno včetně nezávislých odboru, svazu a spolku. (sic!)
 13. Ve zdroji Svědomí.cz: v naší malé zemi.
 14. Ve zdroji Svědomí.cz je slovo normalizaci uvedeno v uvozovkách.
 15. Ve zdroji Svědomí.cz je slovo to z věty u nás je to stále ještě velké tabu vypuštěno.
 16. Ve zdrojích Rozhlas.cz a Totalita.cz začíná slovy Je smutné, že… nový odstavec.
 17. Ve zdroji Svědomí.cz je slovosled může je podpořit…
 18. Ve zdroji Svědomí.cz: osudnou.
 19. Ve zdroji Svědomí.cz: nalézá.
 20. Instrukci, kam se mají obracet signatáři a seznam adres je převzat ze zdroje Svědomí.cz.