Národu národní kulturu/Ing. Bohdan Bečka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Národu národní kulturu
Autor: Bohdan Bečka
Zdroj: Národní listy, roč. 76. č. 353. str. 17
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 25. 12. 1936
Licence: PD old 70
Odpověď vybrané osobnosti na anketní otázku od redakce Národních listů.

Abychom vnikli ke kořenům nebezpečí, je potřebí uvědomiti si, z jakých příčin vyvěrají tyto snahy a jejich důsledky. Je nesporné, že ve všech dobách a ve všech oblastech hleděl nadprůměrný jedinec vyniknouti a povznésti se nad ostatní, snažil se uplatniti svoje já co nejvíce. Dokud činnost slabších byla usměrňována těmi, jimž se podařilo vyniknouti, ve vzájemném úsilí o to, aby byla podporována práce snaživých, potud se národní kultura užitečně rozrůstala. Když však slabí jedinci hledí se zmocniti vedení a spojují se v celky, aby uplatnili své chatrné výtvory, znehodnocováním a zlehčováním svědomité a dobré práce nadanějších a vyspělejších, toto své úsilí podpírají nevkusnými vzory ciziny, ba vcházejí ve spolky s podvratnými činiteli, aby tím jistěji dosáhli svých sobeckých cílů, tu je nutno býti obezřele na stráži.

V tomto počínání jsou i další nebezpečí. Neboť jedni z těch nadaných a snaživých nechtějí se vystavovati neoprávněnému zlehčování a výsměšnému odsuzování a druzí při nastupující nivelisaci nevěnují svým dílům tolik snahy a práce, kolik by byli schopni a kolik by mohli. Tím vším ovšem klesá úroveň celonárodního kulturního snažení.

Zdá se mně, že v tomto stavu ocitá se i naše národní kultura. Je proto nutno, abychom důsledně odmítali jakoukoliv ledabylost a povrchnost ve veškeré činnosti veřejné, abychom podporovali oprávněnou snahu pilných a nadaných jedinců. Buďme důslednými obránci národních zvyků a obyčejů. Hajme krásu a melodičnost národních písní, potírejme všeliké ty ubohosti, jaké se nám dnes podávají (trampské odrhovačky a „šlágry“ radiožurnálu). Dožadujme v písemnictví jasné a čisté mluvy, bez vulgárních sprostot a obhroublostí! Ve výtvarnictví oceňujme náležitě propracovanost postavy a výrazu. Odmítněme lidskou hlavu vytvořenou z trojúhelníka a postavu podobající se zkroucené deštovce. Ale hlavně bezohledně odmítejme všechny falešné proroky, kteří pod rouškou demokracie s kočičí úlisností se snaží rozleptati naše národní opravdové cítění a snažení za lepším zítřkem. Jen v celonárodní kulturní a hospodářské práci je naše zabezpečení!