Přeskočit na obsah

Národu národní kulturu/Dr. Fr. Lukavský

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Národu národní kulturu
Autor: František Lukavský
Zdroj: Národní listy, roč. 76. č. 353. str. 18
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 25. 12. 1936
Licence: PD old 70
Odpověď vybrané osobnosti na anketní otázku od redakce Národních listů.

Nelze dále lhostejně přihlížeti k bolševisaci nejen našeho života politického, nýbrž i kulturního! Pronikání názorů bolševických a protinárodních nás povážlivě jako národ a stát oslabuje a dává podnět cizině, zvláště našim nepřátelům, aby nás před světem vylíčili jako semeniště násilí, hrubosti mravní a reakce kultury ve Střední Evropě. Bylo toho o nás v zahraničních listech již napsáno mnoho nepěkného! Mnohé si jejich čtenář vyloží politicky, t. j. paktem rusko-československým, ale velice mnohé vzbudí v jeho duši pochybnost, zda celá naše demokracie není na scestí! Je přece možno urdržeti se na zdravé linii demokratické a nehledati extrémů, ať je to fašismus nebo komunismus! Obzvláště pak naše inteligence by měla míti oči otevřeny a viděti, že zdraví vývoj našeho národa nemůže jíti žádným z těchto extrémů. Jedině obětavá láska k našemu národu, hluboký smysl pro potřeby všech vrstev národa a neustálá touha po jeho pokroku nás může převésti přes ta nebezpečná úskalí, jimiž — všichni na jedné lodičce — plujeme na dnešním rozbouřeném evropském moři! Jak z těch zmatků, které podrývají naši stabilitu? Není jiné cesty než neustále informovati a poučovati! Živým slovem, perem, filmem, uměleckým výtvorem! Bylo by osudným hříchem mlčeti! Mohla by nás protiextremistů býti většina, ale nezmohli bychom nic, kdybychom byli lhostejni k tomu, co velebitelé diktatur dělají! Je mnoho ohnivých vyznavačů diktatur, avšak neznají jejích stínů! Znalost věci u nich je mělká! Lesklými frázemi se to u lidí předmětu znalých vyříditi nedá. Je také žádoucno, aby naši občané byli správně poučováni nestrannými letáky, brožurami, vhodnými časovými články v novinách, tak aby byli vůči agitátorům obrněni.

Nejsme to ovšem jen my, jež cílevědomě do své sítě zatahuje moskevská Komiterna. Je to mnoho jiných států evropských, ktěré se v poslední době, více než dosud, cítí ohrožovány vlnou bolševismu a hledí se tomu vlivu ubrániti různými opatřeními! U nás mohlo a mělo býti v této obraně státu jistě vykonáno daleko více, než vykonáno bylo! Probuzení národa a jeho vysvobození bylo podníceno a provázeno tak čistou a hlubokou láskou k národu, že se to národu stalo nejdražším pokladem a nevyčerpatelným zdrojem síly pro všecky věky, po které bude žít! Jakou hodnotu pro život dává i nejlesklejší fráze bolševických itelektuálů?