Nábožná píseň o svatém Antonínu Paduánském

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nábožná píseň o swatém Antonínu Paduánském
Podtitulek: Při Blatnici šťastné místo…
Autor: neznámý
Zdroj: Slovácké muzeum, etnografická sbírka, č. inv. E 35.201
Vydáno: vyšla tiskem (švabachem) „W Skalici, u dědičů J. Škarnicla“ (tj. 2. pol. 19. stol.); poprvé zřejmě 1819 nebo 1820[red 1]
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Svatý Antonínek

1.[editovat]

Při Blatnici ſſťaſtné miſto,
Blahoſlawené zagiſto;
Geſt geden kopec zelený,
Pln miloſti ozdobený,
Nad winohradami.

2.[editovat]

Na tom kopečku zeleném
Geſt tam poklad duſſe hřiſſné;
Swatý Antoninek milý
Wolá k ſobě každou chwili,
K němuž poſpichegme.

3.[editovat]

Bylo to miſto zpuſſtěné,
A mnoho let zawržené;
Žádný ſi ho nic newážil,
Před nim poklony nečinil,
Až do této chwile.

4.[editovat]

Až zas Pán Bůh wſſemohouci
Neſmirnou welikou moci,
Dal křeſťanům dobré ſrdce,
Že ſe zaugali zaſe
Toho chrámu Páně.

5.[editovat]

Který ſkrz třidcet čtyry let
Byl zawržen, nyni opět
Geſt překráſně ozdobený,
A na oltář doneſený
Antoninek ſwatý.

6.[editovat]

Abychom ho wěrně ctili,
A geho nawſſtěwowali;
On nám w ničemž neodepře,
A za nás orodowat chce
U Kriſta Ježiſſe.

7.[editovat]

Protož mili poutničkowé,
Antonina ctitelowé!
Rychle k němu poſpichegme,
Na ſwá kolena padegme
Před oltářem ſwatým.

8.[editovat]

Kde ſwatý Antonin bydli,
Ježiſſka na rukou drži,
Chce naſſi proſbu ſlyſſeti,
Začkoli budem proſiti
W tomto chrámu Páně.

9.[editovat]

Neb ſi to miſto oblibil,
Na něm ſwé obydli zwolil:
Aby geho ctitelowé
W tomto ſwatém chrámu Páně
Geg nawſſtěwowali.

10.[editovat]

Protož k němu poſpichegte,
Na kolena ſwá padegte;
U Antonina ſwatého
Na oltáři bydliciho
Potřeby ſkládegte.

11.[editovat]

Tiſickrát buď pozdrawený,
Millionkrát zwelebený,
Též i Syn Boži gediný
Na oltáři wyſtawený,
W Swátoſti přitomný.

12.[editovat]

Poſpěſſte panny s mládenci,
Které gſte čiſté pod wěnci,
Wěnce z kwiti mu uwite,
Čiſté ſrdce obětugte,
Ke cti ge darugte.

13.[editovat]

I wy ſmutni ſirotkowé,
Genž gſte w weliké chudobě,
Zde máte Tatička ſwého,
To Antonina ſwatého,
Přigme wás w té době.

14.[editovat]

Též i wy wdowy ubohé,
Genž gſte w ſwětě utiſkowané;
On ty waſſe hořké ſlzy
Sám před Gežiſſka předloži,
Gegž na rukou drži.

15.[editovat]

Poďte i wy manželowé,
Genž gſte žiwi bohabogně,
Swé ouzkoſti mu předložte,
A ſwé křiže předkládegte,
On wás neopuſti.

16.[editovat]

Onť geſt, ſenž w křiži zaſtáwá,
W neſſtěſti, w nouzi pomáhá:
Ztracené wěci nawráti,
W hanbu nedá upadati,
Kdož k němu utiká.

17.[editovat]

Protož k němu poſpichegte,
Srdcem ſkrouſſeným wolegte:
Antonine Paduánſký!
Přiſpěg nám s ſwatou pomoci,
Rač nás wyſlyſſeti.

18.[editovat]

Ty widiš naſſe potřeby,
Widiš naſſe nedoſtatky,
W nouzi, chudobě nás zaſtaň,
Naſſe oſeničko zachraň,
I naſſe dobytky.

19.[editovat]

Chraň od moru, hladu, wogny,
Ohně i powodně ſſkody:
Pros za nás Syna Božiho,
By nám požehnáni ſwého
Udělil přehogně.

20.[editovat]

Uſlyš tedy proſbu naſſi,
Přednes gi Kriſtu Gežiſſi,
Zač tebe wroucně proſime,
Milý ſwatý Antonine,
I za duſſe naſſe.

21.[editovat]

Když ſe s tim tělem loučiti,
Muſi ze ſwěta ſegiti,
By ſe do nebe doſtaly,
Tam s tebou Boha chwálily,
Až na wěky. Amen.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Datace do roku 1819 nebo 1820 vychází z 5. sloky, ve které se píše, že kaple svatého Antonína byla zpustlá po 34 let a nyní byla obnovena. Znovuvysvěcena byla kaple v roce 1819. Předtím se tam poslední pouť konala a kaple byla odsvěcena a uzavřena roku 1786 (tedy 34 let před rokem 1820), když už v roce 1784 bylo nařízeno rozprodat její majetek.