Musíme zachovat klid, rozvahu a jednotu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Musíme zachovat klid, rozvahu a jednotu
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Národní listy, roč. 78, č. 261. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 23. 09. 1938
Licence: PD old 70

Přejeme si dohody, o níž se pracuje. — Věřím v lid, v národ, ve stát. — Pevni a v jednotě všech stran projdeme úspěšně evropskou krisí. — Stát má hluboké a pevné kořeny.

Čtk. — Včera krátce po 19. hodině se ozvaly z amplionů fanfáry z „Libuše“ a hlasatel oznámil, že promluví president republiky dr. Edvard Beneš.

President republiky pravil:

„Drazí spoluobčané!

Události, které prožíváme, jsou významu dějinného. Celá Evropa, celý svět prodělává velkou proměnu. Nejde jen o nás, to se jen zdá, že naše otázka a její nynější bolestný ráz je něco samo o sobě. Jinde budou to míti v jiných formách. A prožijeme ještě mnoho pohnutých chvil, nežli bude v tomto světadíle na dlouho zase mír a pokoj.

Proto je pro nás důležité, abychom za všech okolností zachovali klid, rozvahu a zejména také jednotu v národě. Kdybychom se dali unésti vášní na tolik, že bychom pak nestačili událostem a že bychom nepochopili jejich vývoj, tu bychom opravdu svoje nejdražší statky ohrozili.

V této chvíli jsme museli postupovat podle situace, která je nám všem již dostatek známa. Uvidíme záhy, co bude dále.

Dívám se na tento vývoj pevně a nebojácně. Řekl jsem už, že jsem v životě nikdy nepocítil strachu a nebojím se ani dnes o náš stát. Mám svůj plán pro všechny případy a nedám se ničím mýlit. Přejeme si dohody, o niž se dnes pracuje, dohody mezi největšími národy světa. Dojde-li k ní a bude-li to dohoda důstojná, bude v ní i pro náš národ velký prospěch a bude v ní obecné usmíření Anglie a Francie s Německem, naše s Německem a sousedy, také spolupráce naše se státy ostatními, zejména také Evropy východní.

Postupovali jsme čestně v těžkých dobách.

Proto jen klidně. Vyčkávejme v síle neztenčené a nerušené nijakými vzájemnými spory, vzájemnou nedůvěrou nebo rozčilením a vášní. Náš lid je rozumný a realistický. Měl vždy pochopení pro těžké situace a dovedl rozeznat, kdy je třeba jednat a kdy bojovat. Bude-li zapotřebí bojovat, dovedeme to až do posledního dechu. Bude-li potřebí a možno jednat, budeme jednat. Postupovali jsme v těchto těžkých dobách čestně, historie jednou ukáže, že to bylo vývojově a evropsky i osudově dáno a že náš stát a národ měl tu místo a postup rozvážný, pevný a důstojný.

Opakuji: vidím věci jasně a mám svůj plán. A věřím v náš lid, v náš národ a stát. Naše politická linie jest pevná a snažíme se jednat s rozvahou, přizpůsobenou okolnostem a událostem, jež se tak rychle dnes mění. Výraz vašich citů, vašeho vlasteneckého vzrušení plně chápu. Vážím si ho, neboť ve svých důstojných formách i on jest státu na prospěch. Ale buďte i v této chvíli klidně mužni, neztrácejte optimism a zdravý životní smysl, který je pro nás Čechoslováky tak příznačný.

Šetřme svých sil!

Naši odpůrci nebo nepříznivci čekají na naše rozvrácení, nepořádek a neklid. Právě nyní však, za nastávajících mezinárodních jednání je třeba zachovat pořádek. A předem: šetřme svých sil, budeme je potřebovat. Opakuji znovu: budeme je ještě potřebovat! Šetřme svou duševní rovnováhu, bude nám nyní nezbytnější nežli kdy jindy. Evropa jde velikou krisí a my, zůstaneme-li pevni sobě, v jednotě svých duší, srdcí a mozků, v jednotě všech stran a směrů, v rozvaze a odhodlání, projdeme jí úspěšně a se ctí. Opakuji: nebojte se o budoucnost vlasti. Bývaly doby horší a dožili jsme se často v krátku zase dob slavných.

Každý setrvá na svém místě!

Listina ministrů bude v nejbližších hodinách sdělena veřejnosti. Byla sestavena za součinnosti všech stran. Politické strany za ni budou pevně a věrně státi, národní solidarita se v ni projeví. Konečně bych vás chtěl upozornit v této chvíli: Každý jako voják setrvá na svém místě. Tím nejlépe slouží státu.

A za druhé: Šíří se z evropských míst zprávy poplašné, nevěrohodné, dejte na ně pozor a klidněte ty, kdo jun věří. A také pozor na provokatéry!

Končím: Nebojte se o národ a stát, ten má kořeny hluboké a pevné. Jak to prorokuje Smetanova Libuše ve svém proroctví: „Můj drahý národ český neskoná!“ Ano neskoná a všechny hrůzy slavně, slavně překoná!