Přeskočit na obsah

Muni/2016/říjen/Nový statut reaguje na novelu zákona

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Nový statut reaguje na novelu zákona
Autor: Masarykova univerzita
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, říjen 2016. S. 2. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 17. října 2016
Licence: CC BY 3.0

Výrazné úpravy statutu Masarykovy univerzity si vyžádala změna zákona. Jeho novou podobu schválil v říjnu Akademický senát MU, čeká ale ještě na registraci ministerstvem školství. Co přináší?

„Hlavní motivací pro úpravu statutu je novela vysokoškolského zákona, která si změny vynucuje. Šli jsem přitom cestou evoluce, takže jsme nepsali nový předpis, ale zachovali to, co se v minulosti osvědčilo,“ řekl senátorům před hlasováním rektor Mikuláš Bek.

Klíčovou novinkou, kterou statut zavádí, je Rada pro vnitřní hodnocení. Její existence je ne- zbytnou podmínkou pro to, aby se univerzita mohla ucházet o takzvanou institucionální akreditaci právě podle nové úpravy vysokoškolského zákona. Rada bude mít 15 členů navrhovaných rektorem, senátem a vědeckou radou.

Mezi studenty vzbudily v novém statutu největší obavy změny související s poplatky za studium, zejména jejich navrhovaná výše. Senátoři nakonec schválili kompromisní návrh studentské komory, který počítá s postupným zvyšováním v závislosti na délce prodlužování studia. Za prvních šest měsíců nad standardní délku zvýšenou o jeden rok to bude 18 tisíc, za dalšího půl roku 24 tisíc, poté 30 tisíc a dále už 36 tisíc korun. Změna by měla platit od 1. září 2017.

Z dalších novinek, které přináší nové znění statutu lze upozornit například na takzvané hostující profesory nebo řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky. Nově statut upravuje i postavení garantů programů, kteří odpovídají za zajištění a rozvoj jeho odborné úrovně, pravidelné hodnocení a zabezpečení jeho kvality i obsahovou koordinaci výuky. Zpřesněno bylo také postavení, působnost a práva fakult a vysokoškolských ústavů.