Moravská orlice/1865/srpen/18. srpen/str. 3/Z Lysic

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Z Lysic
Autor: neuveden
Zdroj: Moravská orlice Dostupné online.
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 18. srpna 1865
Licence: PD anon 70

Z Lysic. [Čtenářsko-pěvecký spolek. — Zastaveníčko. — Kontr. fond.] Náš čten. spolek, o jehožto rozkvětu a blahodárném působení na náš lid venkovský „Mor. Orl.“ již vícekráte zprávu podala, odbýval dne 18. června t. r. svou řádnou valnou hromadu, na kteréž se za předsednictví náměstka předsedy p. Ant. Klevety a hojného účastenství údů mimo jiné pojednáni též nový výbor spolkový volil. Do výboru zvoleno nadpoloviční většinou hlasů sedm údů a sice: Pp. Kaj. Vašíček inžinýr v Žerůtkách, P. Frant. Straka kaplan v Lysicích, Ant. Kleveta, Čen. Fiala, oba obecní radní z Lysic, Fr. Procházka rolník z Lysic, Jos. Macků technik z Lysic a Jos. Němeček zámečník z Lysic, z kterých sedmi členů výborových valná hromada jednohlasně p. Kaj. Vašíčka opět za předsedu čten. spolku zvolila. Po skončené volbě provoláno starému výboru za jeho velkou činnost a namáhání v úřadě hlučné „Sláva“ a nově zvoleným srdečné „Na zdar.“ Nový výbor odbýval dne 6. srpna svou první schůzi, zvoliv své jednotlivé funkcionáře totiž: Pp. P. Fr. Straku za místopředsedu, Jos. Macků za jednatele, Čen. Fialu za pokladníka, Fr. Procházku za starostu a Jos. Němečka za knihovníka čtenářského spolku. — Před nedávným časem četli jsme v „M. O.“ dopis z Lysic, ve kterémž p. dopisovatel přirovnával náš čtenářský spolek ku kmenu, z něhož pučí ratolest jemná, totiž pěvecký spolek, a doufá, že ratolest tato během času sesílí v pevnou větev. A ejhle! naděje p. dopisovatele přichází již ku svému cílu, an nyní cvičení a řízení sborů rázný a nadějný učitel Drnovický p. Pavel Sedlák z ochoty převzal, pod jehožto vedením bujaří zpěváci Lysičtí již značný pokrok učinili. Dne 6. srpna uspořádal pěv. spolek v svatvečer jmenovin panu Kaj. Vašíčku inžinýra v Žerůtkách co předsedovi čten. spolku a muži, jehož nadšená vlastenecká mysl a jeho obětavost věci národní vůbec známy jsou, zastaveníčko. — Velectěný výbor fondu Lysického zavděčil by se podílníkům fondu tohoto, kdyby o své činnosti, jako jiné fondy k. p. sousedský v Drnovicich, zprávu v „M. O.“ podati sobě neobtěžoval.