Modlitba k Panně Marii o šťastnou smrt

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba k Panně Marii o šťastnou smrt
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Pán můj a Bůh můj. Kniha modliteb a rozjímání dle P. Vil. Nakatena.
Vydáno: 1887
Licence: PD old 70

Milostná, svatá Panno Maria! dříve než začnu pobožnost svou u svatých nohou Tvých, musím o milost tuto prositi: o milost šťastné hodiny smrti. Hrůza a žas jímá duši mou, pomním-li na hodinu tu, v které život můj se smrtí zápasiti a trapný soud věčnosti se mně blížiti bude. Pak-li již nyní upomínka na hříchy mé často trpkostí duši mou naplňuje a mne nejistým(ou) činí, zda-li lásku neb nevoli Boží zasluhuji; jak trpkou bude teprv pak myšlenka ta v onom okamžiku, kdy peklo vše vynaloží, by mne v zoufalost uvrhlo; kde se brány věčnosti přede mnou otevrou a já před onoho soudce budu muset předstoupiti, před nímž žádný pozemšťan trestu prost není, jenž účet žádá z každého zbytečného slova!

Svatá panno! útočiště hříšníků! smiluj se nade mnou. Vyslyš prosbu, kterou tak často k tobě vysýlám volaje: „Pros za nás hříšné nyní i v hodině smrti naší.“

Ano, matko svatá! Pros za mne nyní, kdež mi času k pokání ještě popřáno, kdy hříchů svých ještě litovati a želeti, nectnosti své nenáviděti a zanechati a se zcela zbožnosti a službě Boží věnovati mohu, kde modlitba má ještě vyslyšána a slzy mé ještě smíření docházejí. Pros za mne, abych drahocenný tento čas milosti bez prospěchu uplinouti nenechal(a), ale moudře k přípravě své k šťastné smrti použil(a). A až přijde pak rozhodná ona hodina, neopusť mne mocnou pomocí svou. Dokonči pak míru svrchované lásky své a obklop lůžko mé smrtelné mateřskou ochranou svou. Zapuď, panno mocná, nepřítele duše mé, jenž obchází jako krvelačný lev, hledaje koho by pohltil. Oživ víru mou, posilni naději mou a zachovej mne v lásce Boha mého. Vlej útěchu svou v duši mou a oslaď mi trpkosti smrti. Odhal smrtelným zrakům mým z dáli radosti nebes, a ukaž mi Ježíše, požehnaný plod života Tvého. Přijmi pak loučící se duši mou, poroučej a představ ji pak Synáčku svému, aby byl ji milostivým soudcem a do věčné blaženosti ji přijal.

O s jakými díky, s jakou radostí budu pak chváliti Tebe, sladká a požehnaná Panno Maria! Amen.