Přeskočit na obsah

Marseilléza

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Překlad Marseillézy
Podtitulek: z r. 1848.
Autor: Claude Joseph Rouget de Lisle
Původní titulek: La Marseillaise
Zdroj: Blaník. Týdenník samostatné omladiny česko-moravské. Ročník 1, číslo 9. s. 76, vydáno 29. 12. 1868.
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Sabina[red 1]
Licence překlad: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Marseillaisa

Povstaňte vy vlasti synové
vychází jasný slávy den.
Již proti vám lidstva zrádcové
𝄆 krvavým táhnou praporem. 𝄇
Slyšte rozléhat se přes luhy
žoldnéřů podlých divý ryk
již proti vám se staví v šik
povraždí syny vám a druhy.

      Ve zbraň občané!
      Sestavte se v řad!
Jen dál! jen dál! krev nečistá
      ať skropí kolem sad.

Co zamýšlí ti otrokové?
hle zradu v srdcích chovají
jsou spiklých králů to sluhové
𝄆 v železa vás upoutají. 𝄇
Občané čas jest procitnouti
smrtí hle vám vyhrožují
ti, jenž se opovažují,
nás v poddanství zas uvrhnouti.

      Ve zbraň občané a t. d.

Hoj vlast-li déle hanobiti
cizácké mají zástupy?
soudruhy naše nám vražditi
𝄆 svobodu stavět v potupy? 𝄇
Ne, bože velký! naše čela
se před despoty nesniží,
a než nás jarmem obtíží,
chopme se zbraně, stavme děla.

      Ve zbraň občané a t. d.

Tyranem, záštitou nevěry
čas náš jak bouře zatřese,
a k vám co zlé máte záměry
𝄆 ryk děsné pomsty donese. 𝄇
Již, kdož jen muž, pod zbraní stojí
ač padne mnohý mladý rek
nových vojínů zbudí věk
jenž uplacenců se nebojí.

      Ve zbraň občané a t. d.

Občané! muži srdcí vřelých
v spravedlivou se dejte seč
jest mnoho k boji donucených
𝄆 těch ušetřiž váš břitký meč. 𝄇
Kdo však despotu nádherného
z podlézavosti zastává
a matku, vlast svou prodává
nešetřte otroka zrádného.

      Ve zbraň občané a t. d.

O lásko k vlasti, svatá, blahá
chraň statné naše mstitele
a volnost, volnost věčně drahá
𝄆 pomoz nám zbít nepřítele. 𝄇
Nech vítězství z válečných davů
uvítá vlast jásající
a vrah náš umírající
nechť naší zří vítězoslávu!

      Ve zbraň občané!
      Sestavte se v řad!
Jen dál! jen dál! krev nečistá
      ať skropí kolem sad.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V časopisu Blaník z roku 1868 je autor překladu podepsán iniciálami K. S. Domníváme se, že se jedná o Karla Sabinu, nasvědčují tomu iniciály překladatele spolu se Sabinovými životními osudy v době vzniku překladu.