Mariánské Lázně – Perla světových lázní/Procházky a výlety

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Procházky a výlety
Podtitulek: Perla světových lázní
Autor: neuveden
Zdroj: Mariánské Lázně – Perla světových lázní. Mariánské Lázně : Úřední lázeňská správa v Mariánských Lázních, 1927. S. 83–96.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD anon 70
Index stran

17. PROCHÁZKY A VÝLETY.
Neporovnatelně nádherná poloha lázeňského města v jedinečném velikém přírodním sadě, jejž dokola věnčí hlubokými lesy porostlé výšiny, a celá rozkošná krajina skýtá jako zřídka kde jinde příležitost k četným vycházkám ve zdravém, prachu a kouře zcela prostém horském vzduchu. Při výtečném označení procházek není těžko vyznati se v husté spleti cest, které probíhají ve všech směrech bližší i vzdálenější okolí lázeňského města. Lavičky k odpočinutí jsou ve velikém počtu postaveny na všech cestách. Výběr kratších procházek každého stoupání jest velmi veliký. Menší výletní místa od 1 až ke 3 hodinám chůze, jsou velice vděčná a mohou býti podnikány ve stále nových variacích, takže nikdo nepocítí pocitu jednotvámosti. Též o větší výlety (polo- a celodenní) není nouze; tak do romantického údolí říčky Teplé, do Bukového údolí a
Lesní partie.
Kosí doliny, do údolí Mže, k Wolfsbergu, na Dyleň a m. j.

V následujícím jest podáno stručné vylíčení nejoblíbenějších vycházek a výletů, jež ovšem nemůže býti úplné vzhledem k velikému počtu krásných procházek a i pestrému výběru cest, směřujících různým směrem k cíli.

Přehled nejoblíbenějších konečných bodů vycházek podle jejich vysoké polohy:
Výška polohy
v metrech
Doba dosažení
cíle od Křížového
Pramene v minutách
Kieselhof 544 20
Nádraží 567 25
Ferdinandův Pramen 570 20
Kavárna Victoria 580 20
Kavárna Bellevue 595 20
Kavárna Schweizerhof 605 20
Kavárna Miramonte 615 20
Lesní Pramen 632 20
Kavárna Egerländer 635 20
Výška polohy
v metrech
Doba dosažení
cíle od Křížového
Pramene v minutách
Hotel a kavárna Miramonte 635 20
Křížový vrch 636 20
Kavárna Waldmühle 643 15
Kavárna Červená Karkulka (Rotkäppchen) 660 25
Kavárna Maxovo Údolí 664 20
Vyhlídka Carolina 665 20
Malé Švýcarsko 673 15
Kavárna Panorama 689 20
Kynžvartská myslivna 693 15
Chrám Mescéry 704 15
Rozhledna 716 25
Údolní přehrada 728 40
Pastýřův odpočinek (Hirtenruhe) 735 40
Kavárna Forstwarte 737 20
Vyhlídka Bedřicha Viléma 737 35
Kavárna Krakonoš 739 30
Kavárna Hvozd 742 45
Kavárna Meteor 757 45
Zádubská výšina 778 45
Rájovská myslivna 778 90
Kavárna Nimrod 781 60
Kavárna Alma 802 60
Lovecký zámek v Kladské 814 100
Podhora 846 100
Vlčí kámen 880 150
Zimní kouzlo na Vlčím Kamenu.

Popisují se zde jen nejznámější.

1. KolonádaKřížová HoraGoetheovo ZátišíPanorámaKrakonoš.

Opustivše kolonádu sloupovím Ferdinandova Pramene a minuvše Ambrožův Pramen, dojdeme na silnici vedoucí přímo ke „Krakonoši; tuto přetíná zvolna stoupající cesta stinným, hlubokým lesem nejdříve ke Křížové Hoře s pamětihodným t. zv. „cholerovým křížem“. Odbočíme-li zde vlevo, dostihneme opětným odbočením vpravo Goetheova Zátiší, krášleného obeliskem s kamenou lavicí. Zde odpočíval často veliký básník Goethe, bloudě svým zrakem po rozsáhlých lesích a pozoruje vzrůstající Mariánské Lázně. Jdouce dále vzhůru, dostihneme v několika minutách elegantně zařízený podnik „Panorámu“, jež je z nejoblíbenějších lesních kaváren Mariánských Lázní. Z rozsáhlé terasy je nádherná podívaná do kvetoucího údolí, uzavřeného v dáli harmonicky modravými horami Šumavy. Za „Panorámou“ vede stinná cesta lesem k vrcholu výšiny Hameliky, korunovanému rozhlednou. Odtud úchvatný pohled do blízka i do dáli. Sledujíce dále lesní cestu, docházíme silnice na planině, kde odbočují cesty do kaváren „Hvozd“ a vzdálenější „Zádubské Výšiny“. Odbočka vlevo vede lučinami podél okraje lesa k pohádkově položenému hotelu a kavárně „Krakonoš“ (¾ hodiny od východiska).

2. KolonádaKřížová HoraMiramonteŠvýcarský DvůrBellevue.

Nejdříve jako při prvé ke Křížové Hoře, odtud v přímém směru do zámku a kavárny „Miramonte“ (¼ hodiny), poté v 10 minutách přes „Švýcarský Dvůr“ nebo přímo dolů k Ferdinandově třídě a oblíbené kavárně „Bellevue“. Zpět buď Ferdinandovou třídou nebo loukami kolem kavárny „Viktoria“ a dále kolem Alfredova a Alexandřina Pramene do Hlavní třídy.

3. KolonádaKřížová HoraLesní RokleForstwarteAlmHřiště pro golfKavárna MeteorKrakonošPanorámaMiramonte.

Od Křížové Hory vlevo k Lesní Rokli a touto stinnými lesními cestami nahoru ke krásně položené kavárně „Forstwarte“ (skvostný pohled na lázeňské město — ½ hodiny). Nyní v severovýchodním směru lesní cestou okolo malého lesního jezírka ke kavárně „Alm“, vynikající rovněž krásnou polohou (25 minut). Odtud přímo hlubokým lesem podél vodovodu pitné vody (kavárna Forstwarte objeví se vlevo nahoře v lese) k městu (20 minut) nebo od kavárny „Alm“ podél hřiště pro golf ke kavárně „Meteor“ (20 minut) a nahoru ke „Krakonoši“ (15 minut), odkud „přes „Panorámu“ a „Miramonte“ do města. (Úhrnná doba chůze pro tuto velmi doporučeníhodnou obchůzku asi 2 hodiny).

4. PanorámaRozhlednaKavárna Hvozd Údolí PottyFerdinandův PramenBellevue.
Cestou při 1. uvedenou k rozhledně na Hamelice a pak vpravo dále ke kavárně „Hvozd“. Odtud dolů romantickým Pottským údolím (v zimě krásný lyžařský sjezd) k Prameni Excelsior zvanému též Prelátský Pramen nebo Pottská kyselka) a podél trati dráhy Karlovy Vary—Mariánské Lázně dolů k Rudolfce. Podél potoku loukami severně k Ferdinandovu Prameni se
Z lázeňského sadu.
Slatiniště.
Solivarnou a k „Bellevue“, nebo ke kavárně „Viktoria“ okolo sportovního Stadionu. Úhrnem 1¼ hodiny.
5. ForstwarteZádubská VýšinaPodhora.

Od „Panorámy“ na východ k Zádubské Výšině a odtud buď přímo nebo (poněkud pohodlněji) přes Závěšín k vrcholu Podhory, 846 m vysoké. Vyhaslá sopka s nádherným rozhledem. Z kolonády tam i zpět asi 2½ hodiny chůze.

6. KolonádaDianin DvůrVýšina Bedřicha VilémaForstwarte-Alm.

Nad Křížovkou vede lesní silnice podél hotelů Lipsko, Imperiál a Carlton k Dianině Dvoru (za tímto velká tennisová hřiště a střelnice u Lesního Pramene). Před dvorem vede cesta s levé strany vpravo šikmo hlubokým lesem kol krásně položené gotické Laskovy kapličky vzhůru v mírných serpentinách k Amaliině, dále k Štěpánčině Výšině a k výšině Bedřicha Viléma (737 metrů), na níž se týčí rozhledna. Odbočkou vpravo přichází se nádherným hlubokým lesem kolem vodní nádrže ke kavárně Forstwarte, odkud možno jíti libovolnými cestami (ke kavárně Alm atd.). Od Křížovky ke kavárně Forstwarte jest touto cestou 1 hodina.

7. Výšina Bedřicha VilémaBeckeova CestaÚdolní PřehradaKavárna v Maxově údolíLesní Pramen.

Kousek cesty dolů od Výšiny Bedřicha Viléma až k rozcestí a nyní místo vpravo (k Forstwarte, jako při 6.), v přímém směru po Beckeově Cestě (vpravo odbočuje Schwarzenbergova Cesta) až k jejímu konci, kde je překrásná vyhlídka na údolní přehradu a lem okolních lesů. Jde-li se cestou dále až k Údolní Přehradě (jež jest 732 metrů vysoko n. m. a dodává potřebnou užitkovou vodu pro lázeňské město), kteréžto jest opatřena 22 metrů vysokou zdí, má hloubku 15 metrů a prostor k zachycení vody na 250.000 m3 vody, je možno putovati po silnici dolů až do města. Podél pěkně položené kavárny „V Maxově Údolí“ přijde se sady u Lesního Pramene do třídy Lesního Pramene k městskému divadlu a na Schillerově náměstí do Hlavní třídy. (Od výšiny Bedřicha Viléma až k Schilerovu náměstí 1 hod. chůze).

Od Amaliiny Výšiny lze též na pravo odbočiti ke kavárně Forstwarte a kavárně Alm. Rovněž tak možno zajíti od údolní přehrady cestou vzhůru vedoucí přes kavárnu Nimrod k Wolfsteinu nebo k Rájovské fořtovně (kavárna Jágerheim) a ke kavárně Alm. (Tři velmi odporučeníhodné varianty!) Velmi krásnou je též cesta od Forstwarte ke kavárně Jägerheim.

8. Lesní PramenKavárna NimrodVlčí Kámen.

Od Lesního Pramene ke kavárně v Maxově Údolí po zatáčkách silnice kolem údolní přehrady ke kavárně Nimrod (1 hodina) a dále lesní silnicí k pozoruhodné vyhlídce Vlčímu Kameni (880 m). Pod vrcholem (nádherný rozhled!) výšinová restaurace a kavárna Vlčí Kámen, oblíbené výletní místo Mariánsko-Lázeňských hostů (též povozem dosažitelné — pravidelné spojení autoomnibusy!). Nedaleko Vlčího Kamene znamenitá Farská kyselka (2 hodiny chůze).

9. Lesní PramenKladskéSangerbergVlčí KámenNimrodÚdolní PřehradaMaxovo Udolí.

Od Lesního Pramene přímo podél cesty Lesního Pramene velkolepým hlubokým lesem po široké, mírně stoupající silnici za 1¼ hodiny k loveckému zámku Kladské, kde výborný restaurant. Pak dále kol krásných staveb švýcarského slohu k zotavovně pro zaměstnance Svazu čs. porculánského průmyslu v Sangerbergu (¾ hodiny). Před městečkem vpravo opět vzhůru, k Vlčímu Kameni (¾ hodiny) a nyní přes Nimrod a Údolní Přehradu zpět do Maxova Údolí. (Úhrnná doba chůze 3½ hodiny).

10. Maxovo ÚdolíÚdolní PřehradaDuncanovo SedloKönigsteinská myslivnaKladské.

Od Údolní Přehrady vlevo k Duncanově Cestě na Königsteinskou myslivnu—Kladské. Velmi pěkná cesta, poněkud před Duncanovýrn Sedlem namáhavá. Od Údolní Přehrady 1¼ hodiny chůze.

11. Lesní PramenKarlina VýšinaMyslivnaOboraLázně Kynžvart.

Nad Lesním Pramenem, naproti „Lesnímu mlýnu“, vede stinná vyhlídková, lehce stoupající cesta k Karlině Výšině; odtud směřuje odbočka vpravo ke kavárně „Myslivna“, cestou vedoucí vzhůru přijde se nejdříve k hájovně u Schobru, kde odbočí cesta vlevo na Kynžvartskou silnici, směřující dolů do Lázní Kynžvart. Stinná pěšina provází zde silnici v hloubi svahu po levé straně. Skvostné průhledy na okolí Dyleně (Od Lesního Pramene 1¼ hodiny). Z Kynžvartu zpět do Mariánských Lázní dráhou. Cestou k nádraží může se navštíviti Metternichův zámek s pozoruhodným museem a překrásnými sady. Na blízku tiché a přívětivé místo pro pobožnosti „U Kříže“ (staré obětní kameny).

12. Lesní PramenKladskéLázně Kynžvart.

Jako při 9. ke Kladské, krátce před restaurantem mírně stoupající silnicí vlevo a potom druhou stranou dolů do lázní. Pěkná vycházka (2 hodiny).

13. Kavárna EgerländerMetternichův DvůrSlatiniště.

Z nejkrásněji položené výšinové kavárny Egerländer (nejvhodnější příchod stromořadím od anglického kostela) jde se krátce před kavárnou vlevo buď cestou kolem židovského hřbitova ke kavárně Křemenný mlýn, u něhož je plovárna, nebo se odbočí silnicí vedoucí k Slatiništi. Velká slatiniště stojí za shlédnutí. Se slatinišť může se jíti buď dále k vísce Šancím a odtud zpět do Mariánských Lázní, nebo kol Pramene ve Slatiništi (znamenitá kyselka!) nahoru vpravo zpět do města. (Krásná a vděčná procházka; přes Šance 1 hodina, přímo přes Pramen ve Slatiništi ¾ hodiny).

Též od Městského domu vzhůru kolem katolického hřbitova vede lesní cesta k Slatiništi. U hřbitova lze odbočiti též vpravo vzhůru k Myslivně, nebo již o něco dříve vpravo přes Karlinu Výšinu dolů k Lesnímu Prameni.

14. BellevueMiramonteŠvýcarský DvůrČervená KarkulkaPottské údolíRudolfův Pramen.
Mariánské Lázně – perla světových lázní 44.jpg

Od kavárny Bellevue vzhůru k zámku a kavárně Miramonte, případně před tím vpravo kolem Švýcarského Dvora k idylicky v lese položené kavárně Červená Karkulka. Odtud dolů v údolí Pottském a kolem Rudolfky a Ferdinandky dále přes Solivarnu zpět k Bellevue (¾ hodiny; srov.nej též 4.).

15. KrakonošVlkoviceBuchtalMichelsbergChodová Planá.

Podél kavárny „Krakonoš“ a „Hvozd“ vede silnice k pohorské vsi Vlkovice (lze sem dojeli též dráhou, první stanice dráhy Mariánské Lázně—Karlovy Vary), jež jest východiskem vycházky do romantického Buchtalu. Cesty jsou zde dobré a nelze tu zablouditi. Nejdříve dostihne se Reinmühle a pak počíná stinné údolí. Mlýny o samotě na okraji potoka postavené (dolní Reinmühle, Buchmühle, Tabakmühle, Schartelmühle) vnášejí do rozkošné krajiny příjemnou změnu scenerie. U Tabaksmühle otevírá se vpravo Kosí dolina a spojují se zde potoky BuchbachAmselbach. Vpravo od tohoto mlýna a od Schartelmühle zvedá se zajímavý Lazurberg.

Údolím dojde se dále na silnici vedoucí do starého horského městečka Michelsbergu. Odtud nahoru k Výškovu a pak dolů do Chodovy Plané, odkud dráhou zpět. Krásný polodenní výlet.

16. BrodJosefova Huť.

Vlakem do Brodu (zastávka dráhy Mariánské Lázně—Plzeň), pak krásným údolím říčky Mže do Josefovy Hutě. Odtud zpět dráhou. Pěkný polodenní výlet.

17. OšelínWolfsberg.
Plzeňským vlakem do Ošelína. Podél staniční budovy a hostince nejdříve nahoru a pak dolů k Deutschmühle (skvostná poloha); za tímto mlýnem vede cesta vlevo vzhůru, později vpravo odbočujíc. Nahoře zajímavá zřícenina Wolfsberg a vlevo od ní vypíná se Wolfsberg sám. Občerstvení ve dvoře u zříceniny. Odtud krátký vzestup k vrcholu (1 hodina). Wolfsberg, s něhož je úchvatný rozhled po okolí, navštěvoval již Goethe pro často zde se vyskytující nálezy vzácných nerostů.
18. Pověstmi opředená Dyleň.

Dyleň leží západně od Mariánských Lázní a koluje o ní mnoho pověstí. (Srov. Freimut, Tillenberg). Nejpohodlnější a nejkrásnější cesta k Dyleni: vlakem do Kynžvartu nebo Žandova (trať Mariánské Lázně—Cheb, první, případně druhá stanice od Mariánských Lázní) a pak pěšky 1 hodinu do Maiersgrünu na úpatí Dyleně, odkud lze pohodlně vystoupiti na vršek. Stejnou cestou zpět. (Polodenní výlet). Dobří chodci zvolí cestu: Slatiniště—Šance—GibachtGrafengrünMaiersgrün, která vede idylickým údolím s mnohými mlýny. Cesta zpět jako dříve. (N. B.: Sestup s Dyleně do Bavorska je možný s revidovaným pasem.)

19. MnichovBečov.

Silnicí kolem hotelu „Esplanade“ na Závěšín, Rájov a Mnichov; před tímto odbočuje silnice k železniční stanici Poutnov dráhy Karlovy Vary—Mariánské Lázně). Dobří chodci mohou jíti cestou z Mnichova rozkošným údolím řeky Teplé dále do Bečova. Romantická poloha, zajímavý beaufortský zámek. Zpět vlakem.

20. Město a Klášter Teplá.
Za Závěšínem odbočuje cesta do města a Kláštera Teplé. (Spojení též vlakem z Mar. Lázní). Shlédnutíhodný klášter premonstrátského řádu. Nádherný řádový chrám se slavnými malbami. Drahocenná knihovna (přes 70.000 svazků), umístěná v nádherné novostavbě. Goetheovo museum. Město Teplá je sídlem okresních úřadů. Krásný kostel. Zpět dráhou. (Polodenní výlet).
21. Výlet do Chebu a do Františkových Lázní.

Chebu lze dostihnouti z Mariánských Lázní za ¾ hod. osobním vlakem. Odtud do Františkových Lázní 1 hod. pěšky nebo 15 minut vlakem.

22. Zřídelní město Karlovy Vary.

Z Mariánských Lázní dostihne se Karlových Varů vlakem za 2 hodiny. Celodenní výlet.

Mariánské Lázně – perla světových lázní 45.jpg