Máj (Klička)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Máj
Autor:
Krátký popis: píseň
Zdroj: FORST, František. 500 národních i umělých písní pro školy národní. Svazek 2. Praha : A. Neubert, 1937. S. 22.  
Licence: PD old 70
Související: Zvony a zvonky/Máj

\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \mark "Svěže"
 \autoBeamOff
 g4^\f b d r c8 b a g d4 r
 a'8^\mf c c c b d b g a a fis d g fis e d
 g^\< g b b d4^\f r b8 b c^\> a g4^\! r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Máj, máj, máj,
 ze -- le -- ná se háj!
 Kaž -- dý ptá -- ček hníz -- do sta -- ví,
 čer -- ný, mod -- rý, po -- pe -- la -- vý,
 jest jich pl -- ný kraj,
 jest jich pl -- ný kraj.
 }

1. Máj, máj, máj, zelená se háj!
Každý ptáček hnízdo staví, černý, modrý, popelavý,
[: jest jich plný kraj. :]

2. Hej, hej, hej, hřej, slunečko, hřej!
Mušky budou tancovati, komár bude pěkně hráti,
[: roháč nejpěkněj. :]

3. Brum, brum, brum, to je shon a šum.
Kdo má nerad hudbu muší, ať si zacpe obě uši,
[: ať si zavře dům. :]

4. Čik, čik, čik, Jaký pak to zvyk!
To ta vlaštovička milá s jarem se k nám navrátila,
[: vrabci strhli křik. :]

5. Tluk, tluk, tluk, slyš křepelku z luk.
Na noc k lesům letí vrána, písnička je dozpívána
[: a teď ani muk! :]