Loutna česká/Svadební prstynek

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Svadební prstynek
Autor: Adam Václav Michna z Otradovic
Zdroj: http://alarmo.nostalghia.cz/index_lc.htm
Vydáno:
 • Adam Michna z Otradovic. Loutna česká. Staré Město pražské : [s.n.], 1953.  
 • Adam Michna z Otradovic. Loutna česká. České Budějovice : Státní vědecká knihovna ve spolupráci s Jihočeským nakladatelstvím, 1984. Faksimile, průvodní slovo, transkripce a úprava. 
 • ČEJKA, Mirek. Adam Michna z Otradovic. Básnické dílo, texty písní 1647–1661. Praha : Lidové noviny, 1999. 718 s. Dostupné online. ISBN 80-7106-329-0. Pouze text. 
Licence: PD old 70

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new PetrucciVoice = "C.I." \relative g' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 2/2
 r2 r4 g bes c d f es4. f8 d4 d c d bes c a2.
 a4 bes bes c c d4. d8 d4 f e d d cis 
 \time 3/1 d\breve \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 d1 \hide Staff.BarLine c\breve bes1 a bes c bes a1.( a2) g\breve
 \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 g\breve \once \hide Staff.BarLine
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
 Kle -- o -- pa -- tra, hr -- dá Že -- na,
 ſwé -- mu Mi -- lá -- čko -- wi
 od lá -- ſky w_tom pře -- mo -- že -- ná
 We -- nu -- ſſy, Ptá -- čko -- wi
 dra -- hau Per -- lu _ geſt při -- pi -- la.
 }
 \new PetrucciVoice = "C.II." \relative d' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 2/2
 r2 r4 d g a bes8 f bes2 a4 bes bes a bes g4. a8 fis2.
 fis4 g g a a bes4. bes8 bes4 a g f e e
 \time 3/1 fis\breve \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 bes1 \hide Staff.BarLine a\breve g1 fis g a g f fis g\breve
 \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 g\breve \once \hide Staff.BarLine
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.II." {
 Per -- li -- čka ne -- pře -- pla -- ce -- ná
 geſt ctnoſt, po -- ní -- že -- noſt:
 wy -- wo -- le -- ných dra -- há ce -- na
 geſt y wy -- wý -- ſſe -- noſt.
 Pře -- mo -- že -- nás, _ Kle -- o -- pa -- _ -- tra.
 }
 \new PetrucciStaff = "B.C." \figuremode {
 s1 s2. <6>4 <76> s1 <6>4 s1. s s s s s s <3+>\breve <65> <43>
 }
\context PetrucciStaff = "B.C." \relative g {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \key f \major
 \time 2/2
 r2 r4 g g f bes, d c2 bes f'4 d es c d2.
 d4 g2 f bes,2. f4 g2 a
 \time 3/1 d\breve \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 bes1 \hide Staff.BarLine f\breve g1 d'\breve c d g
 \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 g\breve \once \hide Staff.BarLine
 }
>>

Kleopatra, hrdá žena,
svému miláčkovi:
od lásky v tom přemožená
Venuší, ptáčkovi
drahou perlu jest připila.

Perlička nepřeplacená
jest ctnost, poníženost:
vyvolených drahá cena
jest i vyvýšenost.
Přemoženás, Kleopatra.

Ó poníženost, kamínku,
diamante jasný:
ó poníženost, prstýnku,
svazečku přešťastný:
bez tebe ctnost, ach, není ctnost.

Poníženost, ó perličko,
vítej nastokráte,
Syna Božího rodičko,
vítej tisíckráte,
skrz tebe jest Bůh bratr náš.

Chýlilo se všecko k pádu,
tys byla podpora,
že Boha nechal svět zadu,
měl býti potvora:
ty jsi všecko napravila.

Adam chtěl chválu nabýti
s svou milou Evičkou,
však oba byli zabyti,
tatiček s matičkou,
poníženost jim scházela.

On Šalomún, král nad králi,
divně jest mudroval;
odtud se je[m]u vysmáli,
neb byl přemudroval,
neměl doma poníženost.

Dej se jednou oblomíti,
duše zatvrdilá,
chceš-li v nebi částku míti,
nech hříšného díla,
a vzdej se Boží Matičce.

Jmenujeme se křesťané,
s tím se honosíme:
požehnání se nestane:
Rodičku musíme
s Synem Kristem ctít Mariji.

Zůve nás ranní zvonění,
v povětří ptáčkové,
všelijaké hudby znění,
na kruchtách žáčkové,
abychom Panně zpívali.

Zdráva buď, Paní betlémská,
Hrabinko lauretská,
Královno jeruzalemská,
Kněžno názarétská,
buď pozdravena na věky.

Tak, tak tebe pozdravují,
tvojí milovnící,
z tvé milostí se radují,
ubozí hříšnicí,
neopouštěj, Matko, děti.

Redakční poznámky[editovat]

Rytmické hodnoty v druhé části notového zápisu ponechány podle vydání z r. 1653; Horynova je edice zkracuje na polovinu.