Lidoví zpěváci na Prácheňsku/Hoj, ty Štědrý večere

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hoj, ty Štědrý večere
Autor:
Krátký popis: vánoční koleda
Zdroj: Lidoví zpěváci na Prácheňsku, č. 136
Vydáno: Praha: Panton 1979
Licence: PD traditional
Související: Kytice z pověstí národních/Štědrý den
Zapsáno podle provedení Antonie Kovaříkové

\relative es' {
 \key es \major
 \time 3/4
 es2 bes4 es2 g4 f2 g4 es2 r4
 es2 bes4 es2 g4 f2( g4) es2 r4
 f2 es4 d2 es4 f2 g4 as2 r4
 g2 bes4 g2 es4 g2( f4) es2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Hoj, ty Štěd -- rý ve -- če -- re,
 ty ta -- jem -- ný svát -- ku,
 co -- že ko -- mu dob -- ré -- ho
 ne -- seš na pa -- mát -- ku.
}

1. Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku.

2. Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce,
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

3. Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.