Kytice z národních písní moravských/Kalina

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kalina
Autor: trad., zapsal František Bartoš a Leoš Janáček
Zdroj: BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš. Kytice z národních písní moravských. , str. 120–122
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: Telč: Emil Šolc, 1890
Licence: PD traditional
Související:
Index stran
BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš - Kytice z národních písní moravských.djvu

I.

Od Slavkova

\relative e' {
 \key a \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 e4 a2 b4 e2 d8 c c2 b r4
 b8 cis! dis4 e fis e2 d! g,4^\fermata  c!8 b a4 b
 e, b'2 gis!4 e2 e4 a2 b4 e2 d8 cis! cis2 a2.
 \bar "|."
}
\addlyrics {
 Proč, ka -- li -- no, ne -- pro -- kvé -- táš,
 proč, ka -- li -- no, ne -- pro -- kvé -- táš,
 ma -- li -- na -- ma ne -- za -- se -- dáš,
 ma -- li -- na -- ma ne -- za -- se -- dáš.
}

II.


\relative e' {
 \key a \major
 \time 3/4
 e4 a gis a2 c4 b2 gis4 e2 r4
 a cis! b cis2 e4 d2 cis8 a b2^\fermata b8 cis d2 cis8 b
 a2 b8 cis e,2 fis8 gis a2 r4
 \bar "|."
}
\addlyrics {
 Proč, ka -- li -- no, ne -- pro -- kvé -- táš,
 proč, ka -- li -- no, ne -- pro -- kvé _ -- táš,
 ma _ -- li -- na _ -- ma ne _ -- za -- se _ -- dáš?
}

III.


\relative a' {
 \key a \minor
 \time 3/4
 a4 c2 b~( b8 cis16[ dis]) e2 r4 b4 b2
 e4 d!2 c4 b4.. gis16 a2~( a8 b16[ c]) b2.
 b4 dis e b2. dis4 e2 b2. a2 r4
 \bar "|."
}
\addlyrics {
 Proč, ka -- li -- no,
 proč, ka -- li _ -- no, ne -- pro -- kvé -- táš,
 ma -- li -- na -- ma ne -- za -- se -- dáš?
}

IV.

Z Tvrdonic

\relative bes' {
 \key f \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {
  bes4 \times 2/3 {des8 c bes}
  c4 \times 2/3 {as8 bes as^\fermata}
 }
 \repeat volta 2 {
  f4 es bes' \times 2/3 {bes8 a bes} c4 bes
  f4 es bes' \times 2/3 {bes8 a g} f4 f
 }
 \bar "|."
}
\addlyrics {
 Proč, ka -- li -- no, ne -- pro -- kvé -- táš,
 ma -- li -- na -- ma ne -- za -- se -- dáš,
 ma -- li -- na -- ma ne -- za -- se -- dáš?
}

[: Proč, kalino, neprokvétáš, :]
[: malinama nezasedáš? :]

[: Já sem dávno prokvétala :]
[: červenýma malinama. :]

[: Zhora vrabci ozobali, :]
[: zdola panny oblámaly. :]

[: Oblámaly na kytečky, :]
[: mládenečkům za klobóčky. :]

[: Ulomila každá svému, :]
[: já ubohá nemám kemu. :]