Kytice (almanach)/Kozácká

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Kozácká
Autor: Samo Chalupka (jako Sámko Chalúpka)
Zdroj: Kytice. Almanach. Praha: Kat. Jeřábková, 1859. s. 200–201
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Som voják od rodu, kozáčka mæ mala;
Nad mojou kolýskou zástava[1] mi stála;
  Zástava mi stála, trúby mi spievaly,
  Vítæza mi otca do boja volaly.
Hoj, letěly děti kozáckého rodu,
Letěly na vojnu za svoju slobodu.
  Věrný otcov koník sám sæ vrátil z boja:
  Zvædla mi od žiaľu dobrá mati moja;
Zvædla jako ruža, odlomená v kvetě:
Ostal malý Kozák sirotou na svetě —
  Zahynie na stěpi lipka sama jedna,
  A bez dobrých ľudí tá sirota biedna.
Nědala mně zhynúť ta moja rodina,
Vzali mnæ sirotu Kozáci za syna;
  Vzali si mnæ, vzali, za syna vlastného,
  Zo mnæ vychovali Kozáka švarného.
Hoj, dali mně oni ostrú šabľu k boku,
Dali mi koníka bystrého do skoku;
  Koníkom aby som Tatárov naháňal,
  Šabľou aby som ím hlavy o zem ráňal.
A mně ti pristalo v tom ích jasnom šíku,
Ako v čatě orlov mladému orlíku. —
  Som voják od rodu, něumrem v pokoji
  Umrem já vo svætom za svoj národ v boji.
Za jeho slobodu a za jeho slávu
Z dæky já položím mladú svoju hlavu. —
  Neumrem na slame, umrem ja na koni,
  Keď s koňa poletím, šabľa mi zazvoní;
Šabľa mi zazvoní, trúba zaspieva mi;
Vykopú mi jamu Kozáci šabľami,
  V tej jame večný muoj nocľah mi popravia,
  Kozácku zástavu na hrob mi postavia,
Kozácku zástavu svetu na znamenia,
Že tam vítæz Kozák slávno vzal skončenia.


  1. Prapor, korouhev.