Koaliční dohoda mezi ODS, KDU-ČSL a ODA (1996)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koaliční dohoda mezi ODS, KDU-ČSL a ODA
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Úřad vlády ČR
Licence: PD CZ

Účastníci koaliční dohody Občanská demokratická strana (ODS), Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová (KDU-ČSL) a Občanská demokratická aliance (ODA) - dále jen koaliční partneři - se rozhodli na základě výsledků voleb z 31.5. a 1.6.1996 vytvořit koalici a ustavit vládu České republiky s vládním programem, který naplní programovou část této dohody (příloha č. 1).

I.

Koaliční partneři respektují dohodu o rozdělení resortů ve vládě, o úpravách jejich kompetencí, jak vyplývá z přílohy č.2 a dohodu o rozdělení funkcí v Poslanecké sněmovně podle přílohy č.3 této koaliční dohody. Odpovídající změny kompetenčního zákona vláda navrhne Parlamentu neprodleně. Koaliční partneři respektují právo na návrhy změn v personálním obsazování jednotlivých resortů, vyplývající z jejich rozdělení podle přílohy č.2 a na rozdělení funkcí v Poslanecké sněmovně podle přílohy č.3.
Přílohy č.1, č.2 a č.3 jsou nedílnými součástmi této koaliční dohody.
Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti. Na ministerstvech vnitra a obrany bude respektována zásada obsazení míst náměstků odborníky navrženými koaličními partnery, po poradě předsedy koaliční strany, příslušného ministra a předsedy vlády. Při souhlasu dotčeného ministra bude odborníky navrženými koaličními partnery obsazováno místo náměstka i na dalších ministerstvech (jako je např. ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo financí a další).

II.

V případě rekonstrukce vlády České republiky bude zachován dohodnutý poměr zastoupení koaličních partnerů tak, jak to vyplývá z přílohy č.2.

III.

Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení ve vládě České republiky a v Parlamentě budou přijímána po vzájemné dohodě všech koaličních partnerů. Kde nedojde k dohodě, nebude sporná věc uplatněna.

IV.

Koaliční partneři se zavazují, že při hlasování na plénu v Parlamentu, podávání poslaneckých návrhů zákonů a podávání pozměňujících návrhů na plénu budou postupovat ve smyslu bodu III.
Koaliční partneři se zavazují, že se zasadí o to, aby návrhy vlády včetně vládních stanovisek k poslaneckým návrhům zákonů a odpovědi členů vlády na interpelace získaly podporu v Parlamentu.
Koaliční partneři se zavazují koordinovat svou činnost v průběhu parlamentních jednání a vyvinou veškeré úsilí o nalezení shodného stanoviska, popř. dohody o společném postupu.

V.

Otázky spojené s naplňováním této dohody a otázky další koaliční spolupráce budou pravidelně koaličními partnery konzultovány. Cílem konzultací vedených pravidelně na úrovni předsedů koaličních stran, nejvyšších představitelů koaličních stran v Poslanecké sněmovně a v Senátu a předsedů jejich parlamentních klubů, jakož i ministrů příslušných podle řešené problematiky, popřípadě zmocněných osob, bude nalézání společných stanovisek k projednávaným záležitostem. Takovéto konzultace budou realizovány pravidelně před každou schůzí Poslanecké sněmovny a před každou schůzí Senátu na úrovni předsedové koaličních stran + nejvyšší představitelé koaličních stran v Poslanecké sněmovně (Senátu) + předsedové koaličních poslaneckých (senátorských) klubů a dále vždy, požádá-li o to některý z koaličních partnerů na té úrovni, která jemu odpovídá.

VI.

Koaliční partneři se zavazují nést i před veřejností spoluodpovědnost za všechna společná rozhodnutí.

VII.

Veškeré přílohy této dohody a případné dodatky k ní jsou jejími nedílnými součástmi a musejí být schváleny všemi koaličními partnery.

VIII.

Všechny části koaliční dohody jsou závazné pro všechny koaliční partnery. Koaliční partneři se zavazují po dobu platnosti této dohody podporovat program vlády vytvořený na základě této koaliční dohody.

IX.

Koaliční dohoda platí na dobu 2. volebního období Poslanecké sněmovny ČR.

X.

Koaliční dohoda bude zveřejněna v plném znění.

V Praze dne 27. června 1996

Přílohy:

  • č.1: Programová část koaliční dohody
  • č.2: Rozdělení resortů ve vládě
  • č.3: Dohoda o společném postupu v Poslanecké sněmovně Parlamentu