Jindřich Niederle (Vlček)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jindřich Niederle
Autor: Václav Vlček
Zdroj: Osvěta, 5. ročník (1875), s. 800.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jindřich Niederle

Dne 8. září t. r. zemřel v Nové Pace jeden z nejlepších filologův a profesorův českých — umřel ve svém 35. roce. Život nemnohých let ale přemnohé práce! Niederle byl chudým hochem, musil sám sebe opatřovati — ale studoval při tom s výtečným prospěchem. Byl pak mladíkem v každém ohledu vzorným, ve svém 23. roku byl už gymnasiálním profesorem a netoliko že v úřadě tomto hned na počátku chvalitebně se vyznamenal, nýbrž nabyl rychle i zvučného jmena vědeckého. Uloženo mu, aby sepsal českou mluvnici jazyka řeckého, a on tu úlohu provedl s mravenčí vytrvalostí, s příkladnou svědomitostí a ovšem i s vědeckou dospělostí, a provedl ji mistrně. Jsa vědě filologické oddán celou duší, byl při tom dalek suchoparného slovíčkářství a strnulého pedantismu; duch staroklasických spisův nebyl jemu méně než písmena jejich. Maje sám mysl básnickou, záhy zvláště řecké klasické básně překládal; a že zároveň i češtinou výborně vládl a měl velice jemný cit i vytříbený vkus, jsou překlady jeho rovněž věrné a přesné jako lahodné. Žel, že nám jich více podati nemohl!

Niederle byl by nyní už býval ozdobou profesorské stolice na každé universitě. Sám byl vtělená skromnost. A byl z těch, kteří u nás pracují až do úpadu. V posledních letech příliš veliké břímě na bedrách jeho spočívalo, tak že si hrubě oddechu nedopřál, i když jsme mu důtklivě domlouvali. Tu tetiva příliš napjatá strhala se najednou… Tichý, neunavný, ušlechtilý pracovník, vroucí národovec, milovaný učitel, muž právě integer vitae scelerisque purus, u všech, kdo jej znali, lásky a úcty požívající a sám v srdci svém jiného nechovající než dobrotu a lásku, zhasnul nám zrovna, když duch jeho úplně dozrál. Jak mnohé oko po vlastech našich se při té zprávě zarosilo!