Jednotný kancionál/K nebesům dnes zaleť písní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: K nebesům dnes zaleť písní
Autor: Josef Miklík
Zdroj: Kancionál
Kancional.cz
Licence: PD old 70
nápěv Vladimír Juráš

 K nebesům dnes zaleť písní
 tam, kde sídlí Matka tvá,
 vypověz jí, co tě tísní,
 potěší tě Maria.
 Ještě nikdy neslýcháno,
 že kdo od ní opuštěn;
 pros, i tobě bude dáno,
 budeš jistě potěšen.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.

 Jediný Syn tvůj než skonal
 na Golgotě bolestné,
 k tobě, Matko, z kříže volal:
 Hle, syn tvůj, hle, dítky tvé!
 Naplň přání Syna svého,
 které vložil v ruku tvou,
 chraň své dítky všeho zlého,
 buď nám Matkou pomocnou.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.

 Nedej, bychom zvyku zlého
 okovům se poddali,
 nedej, bychom Syna tvého
 znovu ukřižovali.
 Když nás k hříchu zlý duch svádí,
 chraň nás, Matko, žádáme,
 ať se zapřít chceme rádi,
 k tobě, Panno, voláme.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.

 Když nás bída, nouze svírá,
 k nebesům veď pohled náš,
 ať nás sílí pevná víra,
 že nám vždycky pomáháš.
 Vzdaluj od nás žal a tíseň,
 duši naplň nadšením,
 ať ti pějem vděčnou píseň,
 až se sejdem s Kristem tvým.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.

 Dej, ať v domech našich vzkvétá
 pravá láska, pravá ctnost,
 ať mír domku z Nazareta
 je v nich stálý, milý host.
 Z vůle Boží vrať nás všechny
 křesťanskému životu,
 otcům, matkám moudrost vdechni,
 dětem uchraň čistotu.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.

 Poslední den až se schýlí,
 soudcem bude nám Syn tvůj;
 Maria, v té vážné chvíli
 duši naši opatruj.
 Neopouštěj dítky svoje
 v tomto kroku rozhodném,
 až se skončí všechny boje,
 ať u tebe spočinem.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.

 Proto v každém utrpení
 k tobě Matko, chvátáme;
 ve své nouzi každodenní
 za ochranu žádáme.
 Jsi-li s námi, zvítězíme
 nad nepřátel přemocí,
 když tě Matkou zváti smíme
 ustavičné pomoci.
 Maria, ó Matičko,
 Krista Pána rodičko,
 ustavičná pomoc tvá
 útěchu nám podává.