Jedenadvacet postulátů Mezipodnikového stávkového výboru

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jedenadvacet postulátů Mezipodnikového stávkového výboru[red 1]
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: [red 2]
Licence: PD manifesto

Gdaňsk, dne 16. srpna 1980 Mezipodnikový stávkový výbor[red 3]

Mezipodnikový stávkový výbor reprezentuje také osazenstva podniků a institucí, jejichž provoz je společensky nezbytný. Tento výbor má za cíl dosáhnout jednání, která splní očekávání stávkujících kolektivů. Jednou z prvních podmínek zahájení rozhovorů je odblokování všech telefonů.

Požadavky stávkujících podniků reprezentovaných Mezipodnikovým stávkovým výborem jsou tyto:

 1. Uznání odborů nezávislých na straně[red 4] a zaměstnavatelích, vyplývající z Úmluvy č. 87 Mezinárodní organizace práce o svobodě odborů, ratifikované PLR.[red 5]
 2. Zaručení práva na stávku a bezpečnosti pro stávkující a pomáhající osoby.
 3. Dodržovat ústavou PLR zaručenou svobodu slova, tisku a publikace a zároveň nepostihovat nezávislá vydavatelství a také zpřístupnit prostředky hromadného sdělování pro zástupce všech vyznání.
 4. .
  1. a) Navrátit předchozí práva jak lidem propuštěným z práce po stávkách v letech 1970 a 1976, tak studentům vyloučeným z vysokých škol za přesvědčení,
  2. b) propustit všechny politické vězně (včetně Edmunda Zadrożyńského. Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
  3. c) ukončit represe za přesvědčení.
 5. Zveřejnit v hromadných sdělovacích prostředcích informace o vytvoření Mezipodnikového stávkového výboru a zveřejnit jeho požadavky.
 6. Podniknout skutečné činnosti, které by vyvedly zemi z krize prostřednictvím:
  1. a) zvěřejňováním úplné informace o společenské a hospodářské situaci,
  2. b) umožněním všem skupinám společnosti a společenským vrstvám účast v diskusi o programu reforem.
 7. Vyplatit všem pracujícím účastnícím se stávky mzdy za dobu stávky jako za dovolenou z fondu CRZZ.[red 6]
 8. Navýšit základní mzdu každéhoo zaměstnance o 2 tisíce zlotých jako kompenzaci dosavadního růstu cen.
 9. Zaručit automatický růst mezd paralelně k růstu cen a poklesu hodnoty měny.
 10. Realizovat plné zásobování vnitřního trhu potravinami a exportovat jedině a výhradně přebytky.
 11. Zavést na maso a masné výrobky lístky – potravinové bony (do doby zvládnutí situace na trhu).
 12. Zrušit komerční ceny a prodej za devizy v tzv. vnitřním exportu[red 7].
 13. Zavést princip výběru vedoucích kádrů podle pravidel kvalifikace a ne stranické příslušnosti a zrušit privilegia Občanské milice[red 8], Bezpečnostní služby[red 9] a stranického aparátu prostřednictvím: vyrovnání rodinných dávek, likvidece zvláštního prodeje atd.
 14. Snížit důchodový věk pro ženy na 50 let, pro muže na 55, anebo uznat odpracování v PLR 30 let pro ženy a 35 pro muže bez ohledu na věk.
 15. Vyrovnat staré invalidní a starobní důchody na úroveň současných.[red 10]
 16. Zlepšit pracovní podmínky ve zdravotnictví, což zajistí úplnou lékařskou péči pro pracující.
 17. Zajistit náležitý počet míst v jeslích a mateřských školách pro děti pracujících žen.
 18. Zavést tříletou placenou mateřskou dovolenou.
 19. Zkrátit čas čekání na byt.
 20. Zvýšit cestovné ze 40 na 100 zlotých a odlučné.
 21. Zavést všechny soboty jako volné. Pracujícím v nepřetržitých provozech absenci volných sobot vykompenzovat větším obdobím dovolené na zotavenou nebo jinými placenými volnými dny.[red 11]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Tyto požadavky vyhlásil Mezipodnikový stávkový výbor v Gdaňsku v srpnu 1980 jako podmínku ukončení stávky. Poprvé se v takovýchto požadavcích objevily i body politické. Po jednáních polské stranické a vládní orgány na požadavky přistoupily a 31. srpna 1980 byly podepsány tzv. Srpnové dohody.
 2. Gdaňské postuláty ze. srpna 1980 (originál na lepence) byly v srpnu 2003 zapsány Mezinárodním poradním výborem UNESCO programu „Paměť světa“ na mezinárodní seznam nejdůležitějších archivních sbírek světa, spolu s archivální sbírkou založenou ve středisku KARTA ve Varšavě „Solidarność - narodziny ruchu“ (Solidarita – zrod hnutí, originální materiály z období srpen 1980 – prosinec 1981). Zde překlad Wikisource z: pl:21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
 3. Mezipodnikový stávkový výbor v Gdaňsku byl výbor sdružující stávkující z mnoha, zejména největších podniků z celého Polska, na pobřeží v generální stávce.
 4. *Strana – Polská sjednocená dělnická strana, PSDS, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR, polská monopolně vládnoucí komunistická strana.
 5. PLR – Polská lidová republika, tehdejší Polsko
 6. CRZZ - Ústřední rada odborů
 7. Vnitřní export - síť obchodů Pewex, ve kterých se platilo valutami (dolary a dolarovými bony). Československou obdobou byl Tuzex.
 8. Občanská milice (Milicja obywatelska, MO) - tehdejší policie, obdoba v ČSSR: Veřejná bezpečnost (VB)
 9. Bezpečnostní služba (Służba bezpieczeństwa, SB), tajná policie, obdoba čs. Státní bezpečnosti (StB)
 10. Staré důchody - nebyly valorizovány podle státem zvyšovaných cen, takže reálná hodnota penzí poměrně rychle klesala.
 11. Volné soboty – v Polsku se zaváděly později, než v Československu.