Jarní (Zvonař)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Jarní
Autor:
Krátký popis: sborová píseň
Zdroj: UHEREK, Milan. Zpíváme ve sboru. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. S. 284.  
Licence: PD old 70
Související: Ohlas písní českých/Jarní

<<
 \new Staff \relative d'' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \mark "Mírně, jemně."
 <<
  {
  d4^\p b d2^\> c8^\! b c a g4 r
  fis8^\p a fis d b' ais b g a^\< b c cis e^\mf cis d b
  g4^\f e' d4.(^>^\> b8)^\! c^\p b c a g4 r
  \bar "|."
  } \\ {
  b4 g b2 a8 g a fis d4 r
  d8 d d d d cis d b fis' g a ais ais ais b g
  e4 g8( c) b4.( g8) e d e c b4 r
  }
  >>
 }
 \new Lyrics \lyricsto "2" {
Aj, aj, aj,
na zah -- rád -- ce máj!
Roz -- vi -- lo se von -- né kví -- tí,
po zá -- hon -- ku jen se sví -- tí:
aj, aj, aj
na zah -- rád -- ce máj!
  }
 \new Lyrics \lyricsto "2" {
Máj, máj, máj,
ze -- le -- ná se háj.
Ptac -- tvo li -- bě pro -- zpě -- vu -- je,
hníz -- de -- čka si u -- pra -- vu -- je:
máj, máj, máj,
ze -- le -- ná se háj.
 }
 \new Staff \relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 g4_\p g g2_\> d8_\! d d d b4 r
 d8_\p d d d g, g g g d'_\< d d d g_\mf g g g
 c,4_\f c8( e) g2_>_\> c,8_\p c a d g,4 r
 } 
 >>