Přeskočit na obsah

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Hrad přepevný jest Pán Bůh náš
Autor: Martin Luther
Krátký popis: podle žalmu 46
Zdroj: Evangelický zpěvník, Synodní rada ČCE, 1978
Licence: PD old 70
Překlad: Jiří Třanovský (1636)
Licence překlad: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Hrad přepevný jest Pán Bůh náš
page=1
page=1

Původní notový list

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, zbroj výborná i síla;
onť nás chrání, když satanáš své proti nám vysílá.
Ten starý nepřítel zkazit by nás chtěl,
moc a mnohá lest hrozná zbraň jeho jest,
v světě nemá rovného.

Nástroj lidský jest v tom špatný, I snadní jsme my k zmožení.
Však hájí nás rek udatný, jejž Bůh nám dal k spasení.
Kdo by ten byl, nevíš? Jest Kristus Ježíš,
Bůh a Pán všeho, a není jiného;
pole jistě obdrží.

Byť svět i plný d‘áblů byl, chtějících nás zhltiti,
však žádný by z nás neubyl, musejí ustoupiti.
Kníže světa toho, I ač bouří mnoho,
co chce, nespraví, soud Boží ho dáví,
slovíčko jej porazí.

Ďábel, svět musejí jistě ustoupit slovu jeho,
neb s námi jest v každém místě Pán s dary Ducha svého.
I Přijde li na zmatek čest, hrdlo, statek,
nechť sobě mají, nic tím nezískají,
nebes nám však nechají.