Hodinky o svatém otci Františku Xaveriovi

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hodinky o svatém otci Františku Xaveriovi
Autor: Bedřich Bridel
Zdroj: Bedřich Bridel. Hodinky o svatém otci Františku Xaveriovi, , CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70

Na jitřní[editovat]

Jděte, poslové rychlí, k národu odcizenému a roztrhanému, k lidu hroznému, po němž není jiného. Izaiáš 18.

V. Pane, rty mé otevřeš.

R. A usta má vypravovati budou chválu tvou.

V. Bože, ku pomoci mé vzezři!

R. Pane, ku pomoci mé přispěj!

Sláva Otci i Synu i Duchu etc.

Jako: Každého dne aneb jak notováno dole

Hymna:

Nová zář, jasnost japonská

buď, ó Xaveri zdravý,

předrahá slávo sinenská,

východní světlo pravý!

My k tobě jakožto k otci

osiřalí voláme,

pozůstavení sirotci:

kýž ďáblu odoláme!

V. Všem všechno učiněn jsem.

R. Abych všecky Kristu získal.

Modlitba:

Bože, jenžs ráčil evanjelium svého království mezi pohanskými národy prostředkem kázání svatého Františka Xaveria rozsívati a jeho svatý život podivnou těla čistého neporušeností dokázati, dej, prosíme, abychom památku jeho připomínajíce, mravův také následovali. Skrz Krista Pána našeho. Amen

K primě[editovat]

Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Bože, ku pomoci etc.

R. Pane, ku pomoci etc.

Hymna:

Květ jsi čistoty rozkvětlý,

kamínek drahých ctností,

obraz poslušenství světlý,

vůní vší počestnosti.

Pros, ať my jsme v slibích stálí,

v chůdobě, poslušenství

bychom tě následovali,

vyhnanci nebezpečenství.

V. Všem všechno etc.

R. Abych všecky etc.

Modlitba jakž nahoře.

K tercii[editovat]

Otče náš etc. Zdrávas Maria etc.

V. Bože, ku pomoci etc.

R. Pane, ku pomoci etc. Sláva Otci i Synu i Duchu etc.

Hymna:

Udatný, zmužilý reku,

zbraní boží oděný,

vzals pancíř z nebe i lebku,

muži nepřemožený,

pohan, kříž meč i tyran

z tebe neměli moci,

dejž, ať nás chrání sám tvůj Pán,

budem vše moc přemoci.

V. Všem všechno etc.

R. Abych všechny etc.

Modlitba ut supra.

K sextě[editovat]

Otče náš etc. Zdrávas Maria etc.

V. Bože, ku pomoci mé vzezři!

R. Pane, ku pomoci mé přispěj! Sláva Otci i Synu i Duchu etc.

Hymna:

Kníže svatého pokoje,

všem hříšným spomocníku,

vyhnals pekelné rozbroje,

pros za milost hříšníku!

Učils lid, vedls ku pokání,

rušils ďábelské manství,

mrtvé's křísil ku povstání,

množe božské království.

V. všem všechno etc.

R. Abych všechny etc.

Modlitba jakž nahoře.

K noně[editovat]

Otče náš etc. Zdrávas Maria etc.

V. Bože, ku pomoci etc.

R. Pane, ku pomoci etc. Sláva Otci i Synu i Duchu etc.

Hymna:

Xaveri, tys velmi mocný,

na žádného’s nic nedbal

krom na Boha: tys nemocný

a jejich vředy líbal.

Pro tvou práci, pot krvavý,

strast, bídu prosím tebe,

Xaveri, patrone pravý,

vem své slouhy do nebe!

V. Všem všechno etc.

R. Abych všechny etc.

Modlitba jakž nahoře.

Na nešpor[editovat]

Otče náš etc. Zdrávas Maria etc.

V. Bože, ku pomoci etc.

R. Pane, ku pomoci etc. Sláva Otci i Synu i Duchu etc.

Hymna:

Jasná hvězdo, buď předchůdce,

Xaveri věčně živý,

buď dušem k spasení vůdce,

nebs ještě jich dychtivý.

Krásné světlo, jasná zář, svěť,

zlatý blesku, slepých zář,

ať nás nezmate tmavý svět,

kýž uzříme boží tvář!

V. Všem všechno etc.

R. Abych všechny etc.

Modlitba ut supra.

Na komplet[editovat]

Otče náš etc. Zdrávas Maria etc.

V. Obrať nás, Pane, Spasiteli náš!

R. A hněv tvůj odvrať od nás!

V. Bože, ku pomoci etc.

R. Pane, ku pomoci etc. Sláva Otci i Synu i Duchu etc.

Hymna:

Xaveri, naše naděje,

jakž někdy volal „Dosti“,

ach, kýž jen jedna krupěje

k nám spadne z tvé radosti,

ach, otče, z tvé hojnosti

jednu jen krupěj uděl,

abych po této marnosti

s tebou tvář boží viděl!

V. Všem všechno etc.

R. Abych všechny etc.

Modlitba:

Bože, jenžs ráčil evanjelium svého království mezi pohanskými národy prostředkem kázání svatého Františka Xaveria rozsívati a jeho svatý život podivnou těla čistého neporušeností dokázati, dej, prosíme, abychom památku jeho připomínajíce, mravův také následovali. Skrz Krista Pána našeho. Amen