Hallelujah! Živ buď nad smrtí zvítězitel

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hallelujah! Živ buď nad smrtí zvítězitel
Podtitulek: Aneb přeradostná píseň na vzkříšení Páně, kteráž počna na bílou sobotu po obyčejnem průvodu, i také po pozdvihování na den vzkříšení, a každou neděli v času velikonočním až k Svatodušním svátkům zpívána býti může.
Autor: Tomáš Fryčaj
Krátký popis: Mel. P. Nanke v Notách P. Novovot. Nro. II.
Zdroj: Katolický kancionál k vzdělání a roznícení skutečné, veřejné i domácí pobožnosti. Složený od Tomáše Fryčaje, bývalého faráře v Obřanech blíž Brna. … Vydání desáté. V Brně 1851. Vytištěný u Františka Šastla.
Vydáno: 1851, poprvé 1830
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz
page=1
page=1

Píseň v desátém vydání Fryčajova Katolického kancionálu z roku 1851
 1. Hallelujah! Živ buď nad smrtí Zvítězitel, / Anž z hrobu svého povstává, / Kristus bloudících ovcí přítel / Život věčný nám nastává: / |: Ať zní po vše věky věků – / Teď chvála Bohu-člověku. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 2. Hallelujah! Na krátce odpočinův sobě / Po těžkém bolestném boji – / Prospě se v temném, tichém hrobě / V přemilém svatém pokoji, / |: Šťastně se ze sna probudil; / Když jej Otec jeho vzbudil. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 3. Hallelujah! Povstal teď v oslaveném těle / Zdě, dvéře pronikající – / V němž se zas prochází vesele / Na zemi pomíjející / |: Kdy chce – bídy zemské střesa / Zas se vznese na nebesa. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 4. Hallelujah! Nejhlavnější skutek dokonal – / Celého světa spásení. / Svou pověrám zástěru odňal / A bloudům svá omráčení; / |: Zpečetiv Evangelium / Jejž kázat nechá všem lidům. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 5. Hallelujah! Na skále pevně odpočívá / Teď víry Krista ustava – / Když den křesťana se zde ztmívá / Světlo nové mu nastává / |: Ježíš za ruku jej vede / Do pravé vlastni do nebe. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 6. Hallelujah! Pán Ježíš Kristus vstaltě z mrtvých, / Věrní křesťané plesejte! / Nesetlíte věčně v hrobech svých! / Důvěrně očekávejte: / |: Obživla teď vaše hlava. – / Jistá svých oudů oslava. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 7. Hallelujah! Zatím hlas Krista poslouchejte / Šetřte jeho naučení, / Ducha vašeho vzdělávejte / I v spasitedlném trápení; / |: Když život ve vás roznítí / Nový den hned vám zasvítí. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 8. Hallelujah! Přijdeť On ve své velebnosti, / Anjel jeho vás okřikne! / Pohnouť se v hrobě vaše kosti – / Svatý živel vás pronikne: / |: Nastane teď den radosti / Blažné nesmrtedlnosti :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 9. Hallelujah! Zdřímna na chvilku – procitnete. / Z té marné světské časnosti; / Co ste nasíli – žít budete / Teď v přeradostné věčnosti; / |: Kříž svůj složíce ze sebe / Jenž vás zde vedl do nebe. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 10. Hallelujah! Rek vzkříšený teď vvás provede / V prohlubni světů vzácnějších – / Na novou pastvu své uvede / Ovce z jalovin vezdejších: / |: Kdež není pláče – kvílení / Ale radost bez skončení :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
 11. Hallelujah! Hallelujah tedy zpívejme / Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých! / I my všickni dnes se nadějme: / Že kdys vstaneme z hrobů svých; / |: A uzříme Spasitele / V novém spanilejším těle. :| / Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen.