Formule myslivecké přísahy z roku 1854

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Formule myslivecké přísahy z roku 1854
Podtitulek: Přísaha pro myslivce habsburské monarchie
Autor: neuveden
Zdroj: Nařízení ministerstva vnitra a spravedlnosti č. 4/1854 ř. z. ze dne 2. ledna 1854 o tom, jak se osoby v příčině služby myslivecké mají bráti pod přísahu
Licence: PD CZ
Související články ve Wikipedii:
Přísaha


Přísahám, že chci k právu myslivosti, pod dohled mi svěřenému, vždy s největší pečlivostí a věrností přihlížeti a je ochraňovati, že chci každého, kdož by mu jakýmkoli způsobem škoditi obmýšlel nebo skutečně uškodil, nehledíc k osobě, svědomitě udávati, když toho bude potřeba, způsobem zákonným věci mu obstavovati, nebo jej zatknouti, že nechci nikoho, kdo by byl nevinen, křivě obžalovati nebo v podezření uváděti, že chci škodu všelikou dle možnosti odvracovati, a škody způsobené podle svého nejlepšího vědomí a svědomí udávati a odhadnouti, jakož i způsobem zákonným v příčině jich za opatření žádati, že se nechci nikdy bez vědomí a přivolení představených svých nebo bez nevyhnutelné překážky z povinností na mne vložených vytahovati, a že chci ze statku mi svěřeného vždy náležitě práv býti. K tomu mně dopomáhej Pán Bůh!