Dopis národního umělce Ivana Olbrachta

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dopis národního umělce Ivana Olbrachta
Podtitulek: Neprodleně skončete americkou válku proti korejskému lidu!
Autor: Ivan Olbracht
Zdroj: Rudé právo, 23.08.1950, roč. 30, č. 199, s. 1
Archiv ÚČL AV ČR
Vydáno: 23. 8. 1950
Licence: PD old 70

V těchto dnech skončilo v Praze své sněmování předsednictvo Světového výboru obránců míru, mluvící jménem stamilionů mužů a žen. Odhlasovalo výzvu k Radě bezpečnosti Organisace spojených národů a všem vládám o smírné vyřešení korejského konfliktu. Resoluce vítá mírovou iniciativu, směřující k ukončení války v Koreji a staví se proti hromadnému bombardování, jehož obětí se stává mírumilovné obyvatelstvo. Obránci míru žádají, aby se Rada bezpečnosti, složená z právoplatných zástupců pěti velmocí, co nejdříve zabývala řešením těchto otázek smírnou cestou tím, že umožní oběma sporným stranám, aby se o nich vyjádřily. Konečně se navrhuje ve výzvě zákaz všech forem válečné propagandy, ať je to v kterékoli zemi.

To jest jednomyslné usnesení z pražského zasedání předsednictva světového výboru obránců míru. To jest také cesta k míru. Nebo snad bude trvati Rada bezpečnosti nadále na svém nezákonném stanovisku, že smí odhlasovávati legální resoluce i tenkrát, jsou-li někteří ze stálých členů Rady bezpečnosti nepřítomni a dokonce nebyla-li vyslechnuta jedna ze sporných stran?

Chce Truman novou světovou válku? Chová se alespoň podle toho. On i jeho imperialističtí spojenci, kterým daleko spíše, vlastně výhradně jde o jejich bankovní konta. Ale nekonečně více záleží na tom, co chce ohromná většina světa ostatního.

Dají se evropské a asijské národy štváti Amerikou do nových válek? Napsal jsem už, že tomu nevěřím. Prestiž Ameriky ve smýšlení národů klesla na minimum; americká vojska jsou v Koreji trvale zatlačována do nejvýchodnějšího cípu země; členové Organisace spojených národů nemají nejmenší chuť do války za zájmy amerických kapitalistů, a pokud jsou členy Marshallova plánu, vymýšlejí si desítky výmluv, proč nemohou do Koreje poslat na jatky své divise a legie; američtí vojáci v Koreji se bouří, a ti zajatí, mužstvo i důstojnící, vzkazují domů pravdivé zprávy o situaci a vyzývají své krajany, aby se nedali nalákat ke vstupování do armády. A americká vláda nebude svými prolhanými novinami už dlouho klamat ani tu menšinu svého obyvatelstva, která jí ještě věří. A hlavní argument: na straně demokratických národů a všech pokrokových lidí světa stojí Sovětský svaz. A vyrobila-li Amerika atomové a vodíkové bomby, ví dobře, že v SSSR mají také zbraně. Z Evropy do Ameriky nebo dokonce z východní Asie do Ameriky není o nic dále než odtamtud k nám.

Svět válku nechce, bude se jí brániti. A každý agresor bude poražen. Doba Cortézů, Pizzarů a conquistadorů už dávno minula.

Tak jako miliony jiných mírumilovných lidí, kteří promluvili ústy předsednictva Světového výboru obránců míru, žádám důrazně i já Radu bezpečnosti, aby učinila neprodleně konec zločinnému vraždění civilního korejského obyvatelstva, vypalování jeho měst a vesnic, ničení nemocnic a kulturních hodnot. Je tím povinna jak stamilionům pokojných lidí na celém světě, tak i svému vlastnímu poslání.