Dopis Viléma z Rožmberka Zachariášovi z Hradce z 11. února 1580

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dopis Viléma z Rožmberka Zachariášovi z Hradce z 11. února 1580
Autor: Vilém z Rožmberka
Zdroj: DVORSKÝ, František. Staré písemné památky žen a dcer českých [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2013 [2013-09-03]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/13/90/stare_pisemne_pamatky.html. 124. list.
Licence: PD old 70

Vilím z Rožmberka prosí Zacharyáše z Hradce, aby s manželkou svou pro nevěstu Petra Voka z Rožmberka dojel a na Bechyni ji přinesl.[red 1]

Na Třeboni. 1580,[red 2] 11. února. (Orig. arch. Jindřichohrad.)[red 3]

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane švakře muoj zvláště milý. Zdraví i jiného všeho dobrého přeji V. M.[red 4] věrně rád. Račte věděti, že mi této chvíle pan Petr bratr muoj, psaní pana Hynka z Valdštejna odsílá, v kterémž pán o nemoci dcerky své oznamuje a že naděje není, aby měla živa zuostati; pro kteroužto příčinu pán ani paní manželka páně se pannou nevěstou pana Petra, bratra mého, k tomu veselí svadebnímu, že se na Bechyni vypraviti nebudou moci; což sem velmi nerád uslyšel a pánu z Valdštejna i také paní manželce páně toho věrně nepřeji. I poněvadž porozumívám, když pán z Valdštejna i paní manželka páně tak bezelstně se vypraviti nebudou moci, že sice také nebude, kdoby se tak se pannou vypraviti mohl, aby ty věci proto náležitým spuosobem pruochod svuoj míti mohly; a panna nevěsta již do domu našeho náleží; z té příčiny V. M. za to žádám, že spolu s paní manželkou V. M. pro pannu nevěstu dojeti, se pannou na té cestě zuostati a panu Petrovi bratru mému na Bechyni přivezti, a se panem Hynkem z Valdštejna o všecko promluviti a se snésti ráčíte, poněvadž jest čas tak krátký, aby ty věci náležitým spuosobem k vyřízení svému přijíti mohly. Té sem naděje, že žádost tuto mou přátelsky naplniti ráčíte, a já se toho V. M. spolu se panem Petrem, bratrem svým, vším dobrým přátelstvím vždycky odměňovati a odplacovati rádi chceme a budeme. S tím se nám pán Buoh rač dáti v dobrém zdraví a štěstí shledati.

Datum na Třeboni ve čtvrtek po svaté Apolloně léta Páně 1580.

Vilím z Rožmberka,

správce a vladař domu rožmberského,

nejvyšší purkrabě pražský.[red 5]

P. S. Muoj nejmilejší pane švakře. Poněvadž sme povinni sebe retovati a neopouštěti, náležejíce do jednoho domu, V. M. velice prosím, neračte se toho zdáliti a již v tom druhou stranu, kterouž já také již i za naši stranu pokládám a mám, v svou ochranu a starost přijíti a naši milou nevěstu nám přinésti; odsloužíme i odměníme se toho V. M. i paní manželce V. M. volně rádi. S tím etc. …

Vilím, rukú vlastní.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. shrnutí dopisu od Františka Dvorského
  2. v Dvorského edici uveden chybný rok 1680
  3. redakční pozn. Františka Dvorského
  4. tj. Vaší Milosti
  5. v Dvorského edici jsou přídavná jména vlastní (pražský, rožmberský) psána velkými písmeny, zde opraveno podle současných pravidel