Dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
Autor: president republiky
Původní znění: 5/1944 Úř. věst. čsl.[red 1]
Zdroj: lexdata.cz
Účinnost od: 27. září 1941[red 2]
Licence: PD CZ
republikováno 1945[red 3]
Dekret presidenta republiky

ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl.,
o postavení žen v československých vojenských jednotkách.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Ženy československé státní příslušnosti, které budou na podkladě dobrovolných přihlášek zařazeny do československých vojenských jednotek k výkonu vojenské služby na dobu války, budou po tu dobu příslušnicemi československé branné moci v zahraničí.

O přijetí žen do vojenských jednotek, jakož i o jejich propuštění z nich rozhoduje ministr národní obrany nebo vojenský velitel, jehož k tomu zmocní.

§ 2.

Ženám zařazeným do vojenských jednotek podle §u 1 příslušejí vojenské náležitosti a zaopatřovací platy pro ně a jejich rodinné příslušníky a pozůstalé podle dohod s vládou státu, na jehož území vojenské jednotky byly nebo budou postaveny. Po návratu do republiky příslušejí zaopatřovací platy jim a jejich rodinným příslušníkům, případně jejich pozůstalým podle předpisů platných pro vojenské osoby v záloze, povolané za války do činné služby vojenské.

§ 3.

Po dobu zařazení až do svého propuštění z vojenské služby podléhají tyto ženy veškerým československým vojenským, služebním, kázeňským a trestním předpisům jako osoby, povolané k osobním úkonům podle §u 73, odst. 1 a 2 a §u 130 zákona ze dne 13. května 1936 čís. 131 Sb. z. a n. o obraně státu.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 27. září 1941. Provedením se pověřuje vláda.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Zveřejněno v roč. V., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 29. září 1944.
  2. Dle údajů v dekretu samotném.
  3. Republikováno Vyhláškou ministra vnitra o platnosti dekretu, 136/1945 Sb.