Dekret presidenta o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o zřízení vysokých škol - Akademie musických umění v Praze
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 127/1945 Sb.
Zdroj: Automatizovaný systém právních informací
Účinnost od: 15.listopadu 1945
Licence: PD CZ
zrušen 21.července 1959
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o zřízení vysoké škody „Akademie musických umění v Praze“.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Počátkem studijního roku 1945/46 se zřizuje vysoká škola „Akademie musických umění v Praze“.

Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.

§ 2.

Organisační statut této vysoké školy vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a informací.

§ 3.

Mistrovská škola státní konservatoře hudby v Praze se ruší.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.