Dekret presidenta o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 140/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 26.listopadu 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 26. října 1945
o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Pro vysoké studium politických a sociálních věd se zřizuje v Praze počátkem studijního roku 1945/46 Vysoká škola politická a sociální.

§ 2.

(1) Vysoká škola politická a sociální má tři oddělení: politické, novinářské a sociální.

(2) Jest oprávněna udíleti akademické hodnosti.

(3) Její statut vydá vláda nařízením.

(4) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Kopecký v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.