Dekret presidenta o vzdělání učitelstva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 132/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 20.listopadu 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o vzdělání učitelstva.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zřízení těchto fakult (oddělení) se upraví zvlášť.

§ 2.

Délku studijní doby učitelů určí vláda nařízením.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Kopecký v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.