Dekret presidenta o státním orchestru Česká filharmonie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 129/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 20.listopadu 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 22. října 1945
o státním orchestru Česká filharmonie.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Z řádných a zatímních členů spolku „Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání v Praze“ se zřizuje státní orchestr s názvem Česká filharmonie jako samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze.

§ 2.

(1) Náklady spojené se správou a provozem státního orchestru Česká filharmonie, pokud nejsou kryty vlastními jejími příjmy, hradí stát.

(2) Práva a závazky spolku Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání", přecházejí podle dohody se spolkem bez náhrady na státní orchestr Česká filharmonie.

§ 3.

(1) Dohled na státní orchestr Česká filharmonie vykonává ministr školství a osvěty.

(2) Podrobnosti o organisaci správy a provozu, o zásadách pro hospodaření a o doplňování orchestru stanoví organisačním řádem ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí a vnitra.

(3) Služební a platové poměry členů a ostatních zaměstnanců státního orchestru Česká filharmonie upraví ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.